Uni ja palautuminen

Uni ja palautuminen Työpajan tai webinaarin tavoitteet: Saada tiedon ja itse tekemisen kautta käytännön työkaluja virkistävään uneen ja aitoon palautumiseen. Luoda ymmärrystä omista hyödyllisistä ja haitallisista toimintatavoista muuttuneessa maailmassa. Oppia...

Mitä kuuluu hyvinvoinnin pöydälleni?

Tehokas ajankäyttö – Mitä kuuluu hyvinvoinnin pöydälleni? Konkreettisen ja käytännönläheisen 4 h / päivävalmennuksen (klo 9-16) päähuomio on tehokkaassa ajankäytössä, välineissä hallita kiirettä ja kaaosta, omassa jaksamisessa ja työn ja arjen...

Puhelin tehokkaana työvälineenä

Puhelin tehokkaana työvälineenä Valmennuksen tavoitteet Saada konkreettisia ja käytännönläheisiä työkaluja puhelinviestintään/kontaktointiin. Tunnistaa ja löytää itselleen toimivimmat viestintä- ja vuorovaikutustyylit haasteellisissa tilanteissa. Omien...

Taitoa ja varmuutta esiintymiseen

Taitoa ja varmuutta esiintymiseen Käymme läpi taitavan esiintymisen ja viestinnän asioita ja teemme runsaasti esiintymistaidonharjoituksia. Jokainen osallistuja saa arvokasta henkilökohtaista palautetta omista vahvuuksista ja kehittämiskohdista valmentajan lisäksi...