Tehokas ajankäyttö – Mitä kuuluu hyvinvoinnin pöydälleni?

Konkreettisen ja käytännönläheisen 4 h / päivävalmennuksen (klo 9-16) päähuomio on tehokkaassa ajankäytössä, välineissä hallita kiirettä ja kaaosta, omassa jaksamisessa ja työn ja arjen yhteensovittamisessa.

Jokainen osallistuja työskentelee valmennuksen aikana oman henkilökohtaisen viikoittaisen kalenterinsa kanssa ja etsii sieltä kohtia, joissa voi tehostaa ajankäyttöään ja voittaa näin arvokkaita minuutteja muuhun käyttöön.

Valmennus sisältää kattavat materiaalipaketit osallistujille sekä ennakkotehtävän ja sen toteuttamisen.

Valmennuksen tavoitteet

 • Saada käytännön työkaluja omaan ajanhallintaan, työn ja arjen parempaan yhteensovittamiseen ja omaan hyvinvointiin.
 • Oppia keinoja siirtää ajanhallinnan keinoja omalle henkilöstölle.
 • Oppia tunnistamaan tekijöitä ja tilanteita, joissa työ ja arki aiheuttavat stressiä, ajanhallinta on koetuksella ja on tunne olevansa usein väärässä paikassa.

Minä hallitsen aikaa, eikä aika hallitse minua: Työ voimavarana arkielämässä – Arki voimavarana työelämässä

 • Taltuta turha kiire ja turhat tehtävät.
 • Sähköpostien, puhelimen, palaverien ja tehtävien hallinta.
  Keskeytyksetön työaikani
 • Tärkeys ja kiireellisyys oikeaan järjestykseen. Näin selviän kaaoksessa.
 • Selkeä päiväjärjestys ja aikataulujen järkevä jakaminen.
 • Tekeminen ja suunnittelu tasapainoon.
 • Realistinen tavoite ja osatavoitteet.
 • Se, mitä luvataan, tehdään.

Konkretia ja muutostarpeet omassa ajankäytössäni ja kalenterissani

 • Ajankäytön jakaminen työarjessa.
 • Mitä teen jatkossa toisin? Mistä voin karsia? Mitä painotan työssäni?
 • Näin selviän työelämän paineissa.
 • Työ- ja arki-elämän haasteet – yhteensovittamisen mahdollisuus?

Aikatasapaino hyvinvoinnin perustana

 • Asiat, joihin voin vaikuttaa ja joihin en voi vaikuttaa.
 • Omat rajat ja muiden rajojen kunnioittaminen.
 • Kuinka osaan rajata ja sanoa EI?
 • Tyytyväinen työntekijä – oma hyvinvointi.
 • Onnistumisen, riittämättömyyden ja syyllisyyden tunteet.

Vahvuuteni ja Kehityskohteeni
Toimivan Ajankäytön, Oman hyvinvoinnin ja Jaksamisen Työkalupakki

Työyhteisötaidot

Lämmin suositus

Essi on toiminut Helsingin seudun kesäyliopiston kouluttajana lähes kymmenen vuoden ajan. Koulutusaiheet ovat vaihdelleet viestinnän ja vuorovaikutuksen teemoista henkilöstö- ja esimiestyöhön. Asiakaspalaute hänen koulutuspäivistään on ollut aina kiitettävää. Erityistä kiitosta Essi on saanut selkeydestä, asiantuntemuksesta ja hyvin rakennetuista koulutuspäivistä. Työskentely Essin kanssa on ollut erittäin sujuvaa, täsmällistä, luotettavaa ja mukavaa. Kouluttajana hän on helposti lähestyttävä ja asialleen paneutunut. Helsingin seudun kesäyliopisto on ollut erittäin tyytyväinen yhteistyöhön hänen kanssaan yhteistyön jatkuessa edelleen. Voimme siis lämpimästi suositella yhteistyötä Essi Juvakan kanssa.

Essi Rongas, koulutussuunnittelija, Helsingin seudun kesäyliopisto

Essi Juvakka 
viestintävalmentaja, psykologi PsM, psykoterapeutti ET, perheterapeutti
Puhelin

040 756 7374

Sähköposti
[email protected]
Seuraa

 

Ota yhteyttä
Fill out my online form.
Share This