Mihin sitä työnohjausta tarvitsee? ”Työnohjaus on täysin turhaa.”
Työnohjaus on suunnattu vain terveydenhuollon ammattilaisille.
”Työnohjaus on tyhjäntoimittajille.”

Työnohjauksesta elää paljon vääriä oletuksia. Olen jopa kuullut erään johtajan suusta, ettei meillä tarvita työnohjausta, koska olemme palkanneet osaavia ja taitavia työntekijöitä.

Mitä siis on työnohjaus? Kenelle se on hyödyllistä? Onko työnohjaus vain terveydenhuollon ammattilaisille?

Jotta työpaikan arvokkain resurssi säilyisi ja vieläpä kasvattaisi arvoaan, työnohjaus on mitä tärkein väline ihan jokaiselle, johtajalle, esihenkilölle, työntekijälle.

Omaa työtään on tärkeää peilata ammattilaisen kanssa, saada vinkkejä ja tukea haastaviin tilanteisiin ja kehittyä ihmisenä.
”Minä ohjaan työtäni. Työ ei ohjaa minua.”

Työnohjaus on henkilökohtaista oppimista edistävä ja organisaation toimintaa kehittävä luottamuksellinen, useamman tapaamiskerran oppimisprosessi, jossa käsitellään avoimesti ja luottamuksellisesti työhön ja työyhteisöön liittyviä asioita ja kokemuksia ja jäsennetään erilaisia näkökulmia.

Työnohjauksen tavoitteena on löytää ratkaisuja mm. työn sujuvuuden parantamiseksi, kuormittavuuden vähentämiseksi ja oman ammatillisen oppimisen edistämiseksi.

Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä sekä työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä.

Työnohjaus sopii kaikille, jotka haluavat oppia ja kehittyä omassa työssään.

Työnohjaukselle on hyvä antaa riittävästi aikaa. Jokainen työnohjattava päättää itse, miten paljon on valmis asioistaan puhumaan ja tätä kunnioitetaan koko prosessin aikana. Tapaamiset sovitaan tarpeen mukaan viikon tai esimerkiksi kuukauden välein.

Työnohjaaja auttaa parantamaan työn laatua ja tehokkuutta sekä kokonaisvaltaista työtyytyväisyyttä. Työnohjaus parantaa työssäjaksamista, kun omien kokemusten jakaminen vahvistaa sisäistä voimantunnetta.

Jokainen osallistuja saa omasta kuormastaan purettua tärkeitä asioita käsittelyyn. Työnohjaus parantaa myös työyhteisön ilmapiiriä, poissaolot vähenevät ja esihenkilötyö ja johtaminen kehittyvät.

Entäpä sitten coaching, mitä se sitten on?

Coaching on juuri sinua varten. Se on syvällistä ja yksilön elämää muuttavaa valmennusta, sen hyöty valuu aina myös työelämän ulkopuolelle.

Coaching-suhde on luottamuksellinen, vuorovaikutteinen, ajatuksia herättävä ja luova yhteistyösuhde, jossa valmentaja auttaa coachattavaa löytämään voimavarojansa ja maksimoimaan henkilökohtaisen ja ammatillisen potentiaalinsa.
Valmentaja kulkee coachattavan rinnalla, haastaa juurtuneita toimintatapoja ja ehdottaa vaihtoehtoisia näkökulmia totuttuun.

Coaching avaa uusia ulottuvuuksia keskustella asioista rakentavasti, auttaa löytämään uusia näkökulmia omaan työhön ja toisten ihmisten ajattelua eteenpäin sekä johtamaan itseään paremmin. Coachingilla saavutetaan syvällisiä ja pitkäkestoisia vaikutuksia, ja se sopii kaikille ammattilaisille, jotka haluavat kehittää tavoitteellisesti itseään ja vuorovaikutustaitojaan.

Coaching on yksittäisen esimiehen tai asiantuntijan henkilökohtaisiin tarpeisiin räätälöity vahvan tuloksellinen valmennus, jossa yksilön kehittymistä ammattilaisena ja ihmisenä tuetaan oman toiminnan pohdinnan ja oivallusten kautta. Hyödyt näkyvät arkisissa ja jokapäiväisissä asioissa, niin töissä kuin vapaalla, sillä tavoitteena on, että coachattava oppii olemaan läsnä, kuuntelemaan ja keskittymään sekä kuljettamaan keskusteluja tuloksellisesti ja ratkaisukeskeisellä tavalla eteenpäin.

Haluatko jutella lisää näistä vaihtoehdoista kanssani? Soita minulle alla näkyvään numeroon tai laita viestiä!

Essi Juvakka 
viestintävalmentaja, psykologi PsM, psykoterapeutti ET, perheterapeutti
Puhelin

040 756 7374

Sähköposti
[email protected]
Seuraa

 

Ota yhteyttä
Fill out my online form.
Share This