Puhelin tehokkaana työvälineenä

Valmennuksen tavoitteet

 • Saada konkreettisia ja käytännönläheisiä työkaluja puhelinviestintään/kontaktointiin.
 • Tunnistaa ja löytää itselleen toimivimmat viestintä- ja vuorovaikutustyylit haasteellisissa tilanteissa.
 • Omien vuorovaikutustaitojen vahvistaminen ja rohkeuden lisääntyminen vakuuttavaa viestintää vaativissa tilanteissa.
 • Osata lukea vastapuolta ja hyödyntää hiljaiset hetket.
 • Vahvistaa käsitystä omista vahvuuksista ja niiden hyödyntämisestä.
 • Oppia tunnistamaan omat kehitettävät osa-alueet ja tarttua niiden kehittämiseen.

Voidaan toteuttaa myös aktiivisena kontaktointivalmennuksena asiakkaille.

Puhelinviestinnällä tulosta. Puhelimessa viestintätaidot ovat ykkösjuttu

 • Erilaisuuden hyväksyminen, tulla kuulluksi, ennakointi ja sitoutuminen osana työtäni.
 • Mitä otan huomioon haasteellisissa tilanteissa? Näin viestin puhelimessa vakuuttavasti.
 • Kuuntelemisen taito: kuuntelen, kuulen ja olen kuuntelevinani.

Puhelimessa viestintätaidot korostuvat. Puhekumppani tilanteen päähenkilönä:

 • Oman viestintätyylin muokkaaminen.
 • Erilaisten ihmisten huomioonottaminen.
 • Sukupuolien väliset erot ja minimipalaute
 • Tunteet osana vuorovaikutusta.
 • Myönteisyyden mahtava voima. Näin kuuntelen ja kohtaan haasteellisen ihmisen.
 • Näin taltutan adrenaliinin.
 • Miten pysyn aikuisena, vaikka suututtaa? Onnistunko aikuinen – aikuinen -vuorovaikutuksessa?
 • Muokkaus, mukautuminen, peesaus ja skaalaus vuorovaikutuksen parantajina. – Jaksanko kuunnella? Tulkitsenko liikaa vastapuolta? Ihminen tulkitsee asioita salamannopeasti ennen kaikkea väärin sekä tahallaan että tahattomasti.
 • Sanaton viestintäni paljastaa. Sanottua – Kirjoitettua – Viestittyä ei saa takaisin. 
 • Se, mitä luvataan, tehdään.

Kiinnostuksen osoittaminen ja läsnäolo:

 • Loogisuus, täsmällisyys, selkeys.
 • Myönteisyyden mahtava voima.
 • Perustelut ja luotettavuus.
 • Näin olen vakuuttava, vaikuttava ja luotettava: vakuuttava viestintä ja viestinnän viholliset. Työssä onnistumisen edellytykset.
 • Lyhyt, selkeä, ytimekäs ja ystävällinen vastaus tehoaa.

Vahvuuteni ja Kehityskohteeni

Taitavan Puhelinviestinnän ja Kontaktoinnin Työkalupakki

 

Työyhteisötaidot

w

Esimerkkitilanne

Työyhteisötilanne oli hyvin tulehtunut, suorastaan jäätävä. Työntekijät puhuivat esihenkilölleen vain välttämättömän. Esihenkilö lähetteli mm. kiireessä hyvin töykeitä sähköposteja ja puhui alentavasti. Hän myös myönsi olevansa asiajohtaja, joka sanoo asiat, ei muuta. Kaikki työntekijät etsivät uusia töitä. Esihenkilön kanssa työskenneltiin coachingin merkeissä 4 kuukautta joka viikko. Tapaamisia oli yhteensä reilut 10, joista osa toteutettiin puhelimessa. Lisäksi työyhteisölle järjestettiin kaksi Työyhteisövalmennusta ja työntekijät haastateltiin kaksi kertaa. Prosessia halutaan seurata ja varmistua, että tilanne pysyy hyvänä. Puolen vuoden päästä järjestetään vielä yksi Työyhteisövalmennus ja tarjotaan esihenkilölle muutama (2-3 krt) coachingia, jotta tilanne saadaan pidettyä hyvänä. Haasteena ovat edelleen muutamat vahvat työntekijät, joille ei saa antaa mahdollisuutta lipsua sitoutumisesta muutoksiin.

Esihenkilö kasvoi kehitystyön aikana asiajohtajasta henkilöjohtajaksi ja hän kiinnitti huomiota omaan viestintäänsä ennen kaikkea kiireessä. Työntekijät olivat muutokseen erittäin tyytyväisiä. Työilmapiiri parani huomattavasti, ja työntekijät kokivat, että viimein heidän työtään arvostetaan. Myös yhteisten kahvihetkien ja lounaiden järjestäminen paransi työilmapiiriä merkittävästi. 

Essi Juvakka 
viestintävalmentaja, psykologi PsM, psykoterapeutti ET, perheterapeutti
Puhelin

040 756 7374

Sähköposti
[email protected]
Seuraa

 

Ota yhteyttä
Fill out my online form.
Share This