Taitoa ja varmuutta esiintymiseen

Käymme läpi taitavan esiintymisen ja viestinnän asioita ja teemme runsaasti esiintymistaidonharjoituksia. Jokainen osallistuja saa arvokasta henkilökohtaista palautetta omista vahvuuksista ja kehittämiskohdista valmentajan lisäksi kaikilta muilta osallistujilta.

Valmennuksen tavoitteet

 • Saada tiedon, kokemisen ja itse tekemisen kautta käytännön työkaluja vakuuttavaan esiintymiseen.
 • Tunnistaa itselleen toimivimmat viestintä- ja vuorovaikutustyylit ja esiintymistapa.
 • Omien esiintymistaitojen hiominen ja vahvistaminen ja rohkeuden lisääntyminen vakuuttavaa viestintää vaativissa tilanteissa.
 • Osata lukea vastapuolta ja hyödyntää hänen sanatonta viestintäänsä.
 • Vahvistaa käsitystä omista vahvuuksista ja niiden hyödyntämisestä.
 • Löytää konkreettiset kehitettävät osa-alueet ja sitoutua niiden kehittämiseen

Mitä on esiintymistaito ja vaikuttavat vuorovaikutustaidot?

 • Kuuntelemisen ja puhumisen taidot.
 • Mitä on vakuuttavuus ja esiintymisvarmuus?
 • Miten hyväksyn erilaisuutta, tulen kuulluksi, ennakoin ja sitoudun omaan työhöni?
 • Erilaiset viestintä- ja puoliensa pitämistyylit.
 • Erilaiset vastaanottamis- ja hahmottamistavat.

Esiintymisjännitys hallintaan

 • Rajojen asettamisen taito ja toisten rajojen kunnioittaminen.
 • Muokkaus, mukautuminen, peesaus ja skaalaus vuorovaikutuksen parantajina.

Kerro tärkein. Mieti ydinviesti.

 • Tiivistä ja karsi rönsyt.
 • Kuulijan aivot ovat hieno, mutta rajallinen yksikkö.
 • Sanaton viestintä paljastaa.
 • Myönteinen ja kielteinen esiintymisjännitys.
 • Puheenvuoron valmistelun vaiheet: näin rakennan hyvän puheenvuoron.

Vahvuuteni ja Kehityskohteeni

Taitavan Esiintyjän Työkalupakki

Työyhteisötaidot

w

Tuloksia

Työyhteisötilanne oli hyvin tulehtunut, suorastaan jäätävä. Työntekijät puhuivat esihenkilölleen vain välttämättömän. Esihenkilö lähetteli mm. kiireessä hyvin töykeitä sähköposteja ja puhui alentavasti. Hän myös myönsi olevansa asiajohtaja, joka sanoo asiat, ei muuta. Kaikki työntekijät etsivät uusia töitä. Esihenkilön kanssa työskenneltiin coachingin merkeissä 4 kuukautta joka viikko. Tapaamisia oli yhteensä reilut 10, joista osa toteutettiin puhelimessa. Lisäksi työyhteisölle järjestettiin kaksi Työyhteisövalmennusta ja työntekijät haastateltiin kaksi kertaa. Prosessia halutaan seurata ja varmistua, että tilanne pysyy hyvänä. Puolen vuoden päästä järjestetään vielä yksi Työyhteisövalmennus ja tarjotaan esihenkilölle muutama (2-3 krt) coachingia, jotta tilanne saadaan pidettyä hyvänä. Haasteena ovat edelleen muutamat vahvat työntekijät, joille ei saa antaa mahdollisuutta lipsua sitoutumisesta muutoksiin.

Esihenkilö kasvoi kehitystyön aikana asiajohtajasta henkilöjohtajaksi ja hän kiinnitti huomiota omaan viestintäänsä ennen kaikkea kiireessä. Työntekijät olivat muutokseen erittäin tyytyväisiä. Työilmapiiri parani huomattavasti, ja työntekijät kokivat, että viimein heidän työtään arvostetaan. Myös yhteisten kahvihetkien ja lounaiden järjestäminen paransi työilmapiiriä merkittävästi. 

Essi Juvakka 
viestintävalmentaja, psykologi PsM, psykoterapeutti ET, perheterapeutti
Puhelin

040 756 7374

Sähköposti
[email protected]
Seuraa

 

Ota yhteyttä
Fill out my online form.
Share This