Viime kädessä johdat aina itsestäsi käsin ihmisiä.

Valmennuksesta hyötyy koko työyhteisö

Valmennukset kehittävät työntekijöitä, lisäävät työssä viihtymistä ja parantavat yhteistyön tuloksia. Työnantajan kustantamat valmennukset ovat hyvä keino sitouttaa työntekijät yritykseen.

Eivätkä valmennuksen hyödyt jää ainoastaan kurssin osallistujien keskuuteen vaan niistä on hyötyä koko työyhteisölle.

Tutustu valmennuksiin ja pyydä tarjous.

Esihenkilöiden valmennus

Millainen on taitava esihenkilö? Miten kehittyä ihmisten johtamisessa? Valmennuksessa opit kiinnostavien, käytännön harjoitusten kautta uusia tapoja vaikuttaa ihmisiin ympärilläsi.

Työhyvinvointi- ja työhteisötaidot

Vapaa ja hyvä ilmapiiri ovat työyhteisön tärkeimpiä ominaisuuksia. Työhyvinvointia ja yhteistyötaitoja voi aina parantaa. Lue lisää…

Tehokas ajankäyttö ja oma jaksaminen

Opit saamaan itsestäsi enemmän irti tehokkailla ja käytännöllisillä työskentelytavoilla. Järkevä tehtävien hallinta ja työn organisointi vapauttaa aikaa luovalle ajattelulle.

Myynti-, asiakaspalvelu ja neuvottelutaito

Vastapuolen asemaan asettuminen ja selkeä ilmaisutaito ovat hyvän myyjän, asiakaspalvelijan ja neuvottelijan ominaisuuksia. Valmennuksessa pureudutaan siihen, miten viestiä eri näkökulmista esille ymmärrettävästi ja kiinnostavasti.

Asiantuntija- ja kouluttajavalmennus

Miten yksinkertaistaa suuria kokonaisuuksia ja tuoda asiat esille kiinnostavalla ja ymmärrettävällä tavalla? Tähän kysymykseen on monta vastausta, joita käymme läpi asiantuntija- ja kouluttajavalmennuksessa.

Lisätietoa esihenkilövalmennuksesta

Esihenkilöille suunnattu valmennus toteutetaan 1, 3, 6 tai 12 kuukauden kokonaisuutena, jossa tapaamisia (4 h / 1 päivä) on esimerkiksi kerran kuussa.

Valmennuksen teemat valitaan esihenkilöiden ajankohtaisista ja henkilökohtaisista kehitystarpeista lähtien. Sisällöllinen päähuomio on taitavan esihenkilön roolissa, vaativien tilanteiden hallinnassa ja erilaisten ihmisten huomioimisessa oikealla tavalla.

Valmennuskokonaisuuden teemoja räätälöidään tarpeen mukaan.

Osa valmennuksesta voidaan toteuttaa pienryhmissä (8-10 henkeä), jolloin jokainen osallistuja pääsee harjoittelemaan aitoja esihenkilötilanteita ja saa palautetta omista taidoistaan ja kehityskohteistaan videopalautteen avulla. Tällöin kyseisestä aiheesta voidaan järjestää yhteinen tieto-osuus (4 h) ja lisäksi on pienryhmäharjoittelua (4 h / ryhmä).

Haluttaessa esihenkilöt jaetaan valmennuksessa sparraus-pareihin, jotka saavat välitehtäviä tukemaan talon sisäisen osaamisen jakamista ja uusien asioiden jakautumista käytännöiksi. Samalla saadaan hyötykäyttöön valmiiksi vahva sisäinen osaaminen.

Valmennuksen rinnalla on mahdollista käynnistää myös esihenkilöiden ryhmäcoaching, Yhden ryhmän koko on maksimissaan 10 henkeä.

Valmennukseen voidaan liittää myös esihenkilön mahdollisuus henkilökohtaiseen puhelincoachingiin esim. 2-3 kertaa valmennuksen aikana, jolloin hän voi peilata valmentajan kanssa asioita, joita hän ei rohkene tai halua ottaa esille suuressa ryhmässä.

Valmennus sisältää kattavat materiaalipaketit sekä ennakko- ja välitehtävät sekä niiden työstämisen.

Parempia toimintatapoja

Toteutimme osastollamme kokonaisuudessaan puolitoista vuotta kestäneen työyhteisövalmennuksen. Siihen liittyvä esimiescoaching tuki työyhteisövalmennuksen onnistumista, sillä konsultti haastoi minua voimakkaasti havaitsemaan omia kehityskohteitani esimiehenä ja hakemaan parempia toimintatapoja koko työyhteisön hyväksi.

Seppo Kuitunen, lakiasiainjohtaja, SOK S-ryhmä

Henkilökohtainen palaute

Jokainen osallistuja sai henkilökohtaista palautetta omista vahvuuksistaan ja kehityskohteistaan. Kun mietit esimiesvalmennusta, Essive Oy on ehdottoman suositeltava valinta.

Minna Lähteenmäki, henkilöstöpäällikkö, Peikko Finland Oy

Sujuvaa yhteistyötä

Olemme tehneet Essin kanssa yhteistyötä yli 15 vuoden ajan esihenkilötyöhön ja johtamiseen liittyvissä koulutuksissa. Yhteistyö Essin kanssa on sujuvaa ja Essi on todellinen ammattilainen omalla kentällään. Essin koulutukset myös saavat aina paljon positiivista palautetta osallistujilta.

Heidi Jäntti, Koulutuspäällikkö, Suomen Yrittäjien Sypoint Oy, Suomen Yrittäjät

Valmennuksen voi koostaa esimerkiksi näistä osa-alueista:

Turvallinen ja luottamuksellinen ilmapiiri

Essin erinomainen ammattitaito yhdistettynä poikkeukselliseen kykyyn luoda turvallinen ja luottamuksellinen ilmapiiri erilaisten ihmisten kanssa on hyvin harvinaislaatuista. Olen erityisesti vakuuttunut hänen lahjakkuudestaan toimia joko henkilökohtaisena valmentajana tai vaihtoehtoisesti koko tiimin kouluttajana ja sparraajana. Essillä on myös taito esiintyä omana, inhimillisenä itsenään isompienkin ryhmien edessä niin, että jokainen löytää varmasti myös henkilökohtaisia oivalluksia ja viesti koskettaa myös työhön liittyvissä haasteissa ja mahdollisuuksissa.

Essi pystyy hyvin sanoittamaan sopivalla tavalla vaikeatkin asiat niin, että niistä puhuminen helpottuu ja ne muuttuvat korjattaviksi, joskus arkipäiväisiksi asioiksi. Hän on myös osoittanut jämäkkyyttä oppiensa mukaan aikataulujen noudattamisessa ja toisaalta myös joustavuudessa henkilökohtaisen tilanteen niin vaatiessa. Voin lämpimästi suositella Essiä henkilökohtaiseksi valmentajaksi tai tiimin sparraajaksi.

Mervi Leikas, Henkilöstö-ja viestintäjohtaja, Fira

Essi Juvakka 
viestintävalmentaja, psykologi PsM, psykoterapeutti ET, perheterapeutti
Puhelin

040 756 7374

Sähköposti
[email protected]
Seuraa

 

Ota yhteyttä
Fill out my online form.
Share This