Metsä on suomalaisten psykiatri. (Arto Seppälä)⭐️ LUONTO ELVYTTÄÄ MIELTÄ.Mieliala kohenee.Kuormittavat tunteet, kuten viha, turhautuminen ja ahdistus, vähenevät.Itsetunto kohenee.Ongelmanratkaisu- ja keskittymiskyky kohenevat.Koettu psyykkinen hyvinvointi ja...