Hankalia ihmisiä ei ole olemassakaan.

Olen iloinen, että löysit tänne sivuilleni

Valmennusten vaikuttavuuden merkittävänä tekijänä on keskusteleva ja osallistava valmennustapa, jossa jokainen osallistuja pohtii valmennuksen teemaa omien taitojen ja kehitettävien asioiden näkökulmasta. Valmentajana olen tarkka siitä, etten lähde edes toteuttamaan sellaisia hankkeita, joista tiedetään jo ennakolta, ettei siinä ole mahdollista päästä haluttuihin tuloksiin esimerkiksi kyseisellä tuntimäärällä tai panostuksella (”kahdessa tunnissa ei voi saada kaikkea”).

Valmennuksen osa-alueet on valittu yli 25 vuoden valmennushistorian aikana siten, että teoriataustan kelvollisuus on rankattu etukäteen. Käsiteltävät asiat on kuitenkin vedetty osallistujien käytännön tekemisen arkeen, eikä koulutuksissa käsitellä yhdenkään ”Jamesin tai Janssonin teoriaa”. Palautteenannossa omassa työssään osallistujat voivat mallittaa tapaani toimia. Pienryhmävalmennuksissa palautteenannossa käytetään suullisen palautteen tukena videopalautetta.

Minulle on tärkeää, että jokaisen valmennuspäivän päätteeksi tehdään aiheeseen liittyvä Työkalupakki, johon käsitellyt asiat kirjataan kootusti. Tämä talletetaan paikkaan, josta se tulee vastaan ainakin kerran viikossa. Sen lisäksi jokainen miettii aiheen tiimoilta omat vahvuudet ja konkreettiset kehityskohteet. Näin opit siirtyvät varmimmin käytäntöön.

Olen myös työskennellyt aiemmin lähes 15 vuotta Väestöliitossa parisuhde- ja perhetyössä terapiavastaanotto- ja koulutustehtävissä, sekä toiminut Vauva-lehden asiantuntijapsykologina vastaten lapsiperheiden vanhempien kysymyksiin.

Olen myös usean vuoden ajan tarjonnut yksityisiä psykologipalveluja perhe-, parisuhde- ja urateemoihin liittyen.

Olen kirjoittanut asiantuntija-artikkeleja ja käsikirjoituksia. Aikaisemmat kirjat: Omalla tavallani äiti (WSOY 2000), Miehen mittainen isä (WSOY 2002), Pysytään yhdessä (Otava 2006) ja Avoimena seksuaalisen kasvuun (WSOY 1998).

Valmennuksissani yhdistyvät halutussa määrin viestinnälliset ja psykologiset menetelmät. Vankkaan psykologiseen osaamiseen (psykologi PsM, psykoterapeutti ET ja perheterapeutti) yhteistyökumppanit ovat tyytyväisiä.

Ei tarvitse kuitenkaan pelätä, että kyseessä olisi liian tiukkapipoisia terapiavalmennuksia. Aiheita käsitellään selvästi ”psykologisemmalta kannalta” kuin monen muun valmentajan johdolla, vaikka aihe olisi sama. 

Toimialasta riippumatta monet suuret suomalaiset yritykset ja mm. ministeriöt, ammatti- ja työnantajaliitot, seurakuntayhtymät ja kunnat ovat tulleet vuosien varrella tutuiksi ja valinneet minut yhteistyökumppaniksi. Osallistujapalaute on hyvin kiitettävää. Asteikolla 1-5 antavat vähintään 4,6 kaikista osa-alueista ja asteikolla 1-10 reilusti yli 9.

 

Hyvä paketti ja erinomainen tapa opettaa. Kävi selkeästi asiat läpi. 

Erittäin asiantunteva, vaikuttava ja mielenkiintoinen esitys. 

Tiukkaa teoriaa käytännönläheisessä ja ymmärrettävässä paketissa. Konkreettisia oppeja käyttöön.

Ajatuksia herättävä ja innostava tapa opettaa. Oppi itsekin antamaan hyvää ja kehittävää palautetta.

Todellinen valmentaja! Täysin erilaista valmennusta kuin tavallisesti.

Psykologisuus iski minuun. Koko päivä oli hyvä kokonaisuus. Löysin vahvuuteni ja kehityskohteeni. Kannustava ja itsetuntoa kohottava valmennusote. Pääsin – en joutunut – epämukavuusalueilleni.

Hyviä ja havainnollisia pohdintoja itselle. Selkeä ja johdonmukainen opettaja. 

Syväluotaava kokonaisuus. Hyvä pysähtyä ajattelemaan asioita itsestään käsin.

 • Esihenkilövalmennus 
 • Työhyvinvointi ja työyhteisötaidot
 • Viestintä, vuorovaikutus ja esiintymistaito
 • Myynti-, asiakaspalvelu- ja neuvottelutaito
 • Asiantuntija- ja kouluttajavalmennukset      
 • Työyhteisön kehittäminen
 • Coaching ja työnohjaus
 • Johtoryhmä- ja hallitustyöskentelyn kehittäminen

 

 • Työyhteisöristiriitojen selvittäminen
 • Ennenaikaisen työkyvyttömyysriskin alla olevien työntekijöiden ja esimiesten tukeminen
 • Opetusmateriaali 
 • Webinaarit
 • Kehittämis-, virkistyspäivät ja Kick off:t
 • Uraohjaus

Tukea oman osaamisen sanoittamiselle ja myymiselle

Psykologien osaaminen on laaja-alaista ja syvällistä, ja sillä on paljon käyttökohteita yhteiskunnassa niin sote- ja sivistyssektorilla kuin muuallakin palveluissa ja yritysmaailmassa. Tunnistimme jäsenten tarpeen saada tukea oman osaamisen sanoittamiselle ja myymiselle – niin palkansaajana työyhteisössä kuin yrittäjänäkin. Essi tavoitti hyvin tämän koulutus- ja valmennustarpeemme, ja lähdimme ideoimaan valtakunnallista koulutuskiertuetta yhdessä. Essillä oli jo aiempaa kokemusta vastaavasta sekä koulutuksen sisällön että puitteiden osalta. Tästä oli paljon hyötyä. Kiertueen puolivälissä tarkistimme vielä yhdessä suuntaa saadun palautteen perusteella. Essin koulutus- ja valmennustilaisuudet vastasivat odotuksiamme ja täyttivät jäsentemme tarpeen. Tilaisuudet olivat suosittuja ja saivat kiitosta.

Suomen psykologiliitto ry

Essi Juvakka 
viestintävalmentaja, psykologi PsM, psykoterapeutti ET, perheterapeutti
Puhelin

040 756 7374

Sähköposti
[email protected]
Seuraa

 

Ota yhteyttä
Fill out my online form.
Share This