Menestyksekäs muutosjohtaminen – esihenkilönä muutoksessa

Menestyksekäs muutosjohtaminen – esihenkilönä muutoksessa Valmennus sisältää tiedon ja teorian lisäksi runsaasti henkilökohtaista pohdintaa esihenkilön roolista muutostilanteessa ja haasteellisia ryhmäharjoituksia. Osallistujat saavat tiedon, kokemisen ja itse...

Yksilöllinen motivointi ja innostaminen

Yksilöllinen motivointi ja innostaminen Kun innostuu, niin onnistuu. Kun onnistuu, niin innostuu. Miten motivoida ja innostaa yksilöllisesti? Miten työyhteisössämme hyväksytään erilaisuutta? Tunnetko ihmiset riittävän hyvin? Osaatko nähdä erilaisuuden rikkautena?...

Tehokas ajankäyttö – Mitä kuuluu hyvinvoinnin pöydälleni?

Tehokas ajankäyttö – Mitä kuuluu hyvinvoinnin pöydälleni? Konkreettisen ja käytännönläheisen 4 h / päivävalmennuksen (klo 9-16) päähuomio on tehokkaassa ajankäytössä, välineissä hallita kiirettä ja kaaosta, omassa jaksamisessa ja työn ja arjen...

Onnistunut kehitys-, valmennus- ja tavoitekeskustelu

Onnistunut kehitys-, valmennus- ja tavoitekeskustelu Päähuomio on kehittymisessä vakuuttavaksi esihenkilöksi keskustelujen vetäjänä, henkilökohtaisten vuorovaikutustaitojen vahvistaminen ja rohkeuden lisääntyminen vakuuttavuutta vaativissa haasteellisissa tilanteissa....