Menestyksekäs muutosjohtaminen muuttuneessa maailmassa

Miten johdan muutoksessa?

Konkreettisen ja käytännönläheisen esimiehille suunnatun webinaarin päähuomio on esimiehen tärkeässä roolissa kriisin keskellä, välineissä ymmärtää ja hallita kriisiä ja kaaosta ja ihmisten luonnollisten reaktioiden ja oman esimerkin ymmärtämisessä.

Sisältää kattavat materiaalipaketit osallistujille sekä ennakkotehtävän ja sen toteuttamisen.

Webinaarin tavoitteet

 • Saada konkreettisia ja käytännönläheisiä työkaluja vakuuttavaan esihenkilötyöhön muuttuneessa maailmassa.
 • Tunnistaa omat viestintä- ja vuorovaikutustyylit erilaisten ihmisten kanssa.
 • Henkilökohtaisten vuorovaikutustaitojen vahvistaminen ja rohkeuden lisääntyminen haasteellisessa tilanteessa.
 • Löytää omat vahvuudet ja konkreettiset kehityskohteet erilaisten ihmisten kohtaamiseen.

Hyvä muutosjohtaja on siellä, missä kiekko on. Huippumuutosjohtaja näkee sinne, mihin kiekko on menossa.

Esihenkilö yllättävän muutoksen hallitsijana ja tunteiden johtajana.

Asenne ratkaisee. Arvostus ratkaisee. Arvostelu katkaisee. Tyrkytys tyrehdyttää.

Muutosten edessä aivot sanovat EI.

 • Ennakointi, sitoutuminen, asenne ja tahto osana onnistunutta muutosta.
 • Mitä on muutoksen johtaminen ja ennakoiva puuttuminen?
 • Johdon kirkas visio onnistumisen takeena.
 • Pysähtyminen ja joutilaisuus. Luovuus syntyy joutilaisuudesta.

Esimies esimerkkinä. Kaveriesimies ei pärjää. Tarpeeksi lähellä – Riittävän kaukana.

 • Esihenkilö ja henkilöstö vuoropuhelussa: miten otan huomioon erilaiset ihmiset?
 • Mitä otan huomioon haasteellisissa tilanteissa?
 • Myönteisyyden mahtava voima.
 • Jämäkkä ja vakuuttava esihenkilötyö: Näin hyödynnän vakuuttavat ja vaikuttavat vuorovaikutustaitoni.

 Esimiehen oma jaksaminen

 • Näin huolehdin itsestäni.
 • Minä tärkeimpänä työyhteisön ilmapuntarina.
 • Ihminen ihmiselle.

Rakentava viestintä ja toistojen tarpeellisuus.

 • Luottamus ja viestintä. Kriisi vaatii kolminkertaista luottamusta esihenkilötyössä. Miten rakennan muutoksen vaatimaa luottamusta?

Näin otan huomioon erilaiset muutokseen suhtautujat.

 • Orientoidun nopeasti uuteen. Tarvitsen aikaa päästäkseni eteenpäin. Jumitun kiinni vanhaan, enkä pääse eteenpäin.
 • Etenen ja seilaan eteen ja taaksepäin.
 • Ikuinen optimisti, Pupu piilossa vai Verkahousut? Exell-taulukko, Eläkeputkessa ja MiksiMiksi-tyyppi?

Ihmisten johtaja pärjää. Onnistunko aikuinen – aikuinen -vuorovaikutuksessa?

 • Miten pysyn aikuisena, vaikka suututtaa? Hengitä ja ota aikalisä. Näin taltutan adrenaliinin.
 • Tunteet tarttuvat, vaikka en haluaisi. Vastapuolen ei tarvitse tietää tunteitani.
 • Jaksanko kuunnella? Tulkitsenko liikaa vastapuolta?
 • Kuuntelen – Kuulen – Olen kuuntelevinani – Olen kuulevinani – Olen antanut itseni kuulla
 • Esimiehen luotettavuus: se, mitä luvataan, tehdään.
 • Sanottua, kirjoitettua ja viestittyä ei saa takaisin.
 • Aikuinen -aikuinen -vuorovaikutuksen tarpeellisuus.
 • Yhtenäinen toimintakulttuuri onnistumisen edellytyksenä.

Roolini työnantajan edustajana. Vahva esimies pärjää muuttuneessa maailmassa.

 • Omat rajat ja vastapuolen rajojen kunnioittaminen.
 • Tunteet osana vuorovaikutusta. Turha häkeltyä ja provosoitua mistään.
 • Riittämättömyyden ja suuttumuksen tunteet

Vahvuuteni ja Kehittämiskohteeni Muuttuneen Maailman Esihenkilönä

Menestyvän Esihenkilön Työkalupakki

 

Lämmin suositus

Essi on toiminut Helsingin seudun kesäyliopiston kouluttajana lähes kymmenen vuoden ajan. Koulutusaiheet ovat vaihdelleet viestinnän ja vuorovaikutuksen teemoista henkilöstö- ja esimiestyöhön. Asiakaspalaute hänen koulutuspäivistään on ollut aina kiitettävää. Erityistä kiitosta Essi on saanut selkeydestä, asiantuntemuksesta ja hyvin rakennetuista koulutuspäivistä. Työskentely Essin kanssa on ollut erittäin sujuvaa, täsmällistä, luotettavaa ja mukavaa. Kouluttajana hän on helposti lähestyttävä ja asialleen paneutunut. Helsingin seudun kesäyliopisto on ollut erittäin tyytyväinen yhteistyöhön hänen kanssaan yhteistyön jatkuessa edelleen. Voimme siis lämpimästi suositella yhteistyötä Essi Juvakan kanssa.

Essi Rongas, koulutussuunnittelija, Helsingin seudun kesäyliopisto

Essi Juvakka 
viestintävalmentaja, psykologi PsM, psykoterapeutti ET, perheterapeutti
Puhelin

040 756 7374

Sähköposti
[email protected]
Seuraa

 

Ota yhteyttä
Fill out my online form.
Share This