Näin kohtaan erilaiset ihmiset – Erilaisuus työyhteisön voimavarana
Miten työyhteisössämme hyväksytään erilaisuutta? Ovatko vuorovaikutustaidot solmussa? Osataanko erilaisuus nähdä rikkautena? Ovatko puheliaat ja äänekkäät aina oikeassa? Kenen tahto voittaa, ketä kuunnellaan ja kuka jää tallatuksi? Kuka on viime kädessä vastuussa työyhteisön vuorovaikutuksesta?

Ihmisten erilaisuus on jokaisen työyhteisön haaste, mutta oikein käytettynä mahtava rikkaus. Hyvä ja pätevä työntekijä kykenee näkemään erilaisuuden haasteista huolimatta rikkautena. Erilaiset ihmiset ovat työyhteisön voimavara, jota tulisi hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla ja päästä näin toivottuihin tavoitteisiin.

Valmennuksen tavoitteet

 • Tunnistaa omat viestintä- ja vuorovaikutustyylit erilaisten ihmisten kanssa.
 • Tunnistaa ja osata hyödyntää työntekijöiden erilaisuuden monet ulottuvuudet.
 • Löytää omat vahvuudet ja konkreettiset kehityskohteet erilaisten ihmisten kohtaamiseen.
 • Työyhteisön vuorovaikutustaitojen parantaminen.

Erilaisuuden Roolikartta

 • Hankalia ihmisiä ei ole olemassakaan
 • Nopeat ja hitaat. Puheliaat ja hiljaisemmat.
 • Näin vakuutan erilaiset ihmiset omalla viestinnälläni.

Kuumakallet ja Jääkallet

 • Erilaiset viestintätyylit
 • Erilaiset vastaanottamis- ja hahmottamistavat
 • Osaanko pitää puoliani? Puoliensa pitäjät ja helposti tallattavat.
 • Miten osaan muokata ja mukauttaa omaa viestintääni vastapuolen viestintätyylin mukaan?
 • Skaalaus vuorovaikutuksen parantajana.

Positiivinen ja negatiivinen erilaisuus?

 • Miten tulkitsen erilaisuutta?
 • Samanlainen kuin minä – Plussaa vai miinusta?

Vahvuuteni ja Kehityskohteeni

Erilaisuuden Työkalupakki

Lämmin suositus

Essi on toiminut Helsingin seudun kesäyliopiston kouluttajana lähes kymmenen vuoden ajan. Koulutusaiheet ovat vaihdelleet viestinnän ja vuorovaikutuksen teemoista henkilöstö- ja esimiestyöhön. Asiakaspalaute hänen koulutuspäivistään on ollut aina kiitettävää. Erityistä kiitosta Essi on saanut selkeydestä, asiantuntemuksesta ja hyvin rakennetuista koulutuspäivistä. Työskentely Essin kanssa on ollut erittäin sujuvaa, täsmällistä, luotettavaa ja mukavaa. Kouluttajana hän on helposti lähestyttävä ja asialleen paneutunut. Helsingin seudun kesäyliopisto on ollut erittäin tyytyväinen yhteistyöhön hänen kanssaan yhteistyön jatkuessa edelleen. Voimme siis lämpimästi suositella yhteistyötä Essi Juvakan kanssa.

Essi Rongas, koulutussuunnittelija, Helsingin seudun kesäyliopisto

Essi Juvakka 
viestintävalmentaja, psykologi PsM, psykoterapeutti ET, perheterapeutti
Puhelin

040 756 7374

Sähköposti
[email protected]
Seuraa

 

Ota yhteyttä
Fill out my online form.
Share This