”Yrityksemme on ykkönen. Juuri meidän kanssamme kannattaa olla yhteistyössä.”
 • Mitkä ovat yrityksen kolme kulmakiveä
 • Miten luodaan positiivinen mielikuva
 • Oma ilmaisu vakuuttavaksi
 • Mitä esiintymistaidon perusasioita otat huomioon esittelyssäsi
 • Erilaiset asiakkaat, erilaiset ihmiset, erilaiset kuulijat
 • Miten esiintyä vakuuttavasti

Yrityksen imago positiiviseksi

 • Miten saada asiakas kiinnostumaan juuri meistä
 • Mitkä tiedot ovat heille tärkeitä
 • Mitä me voimme tarjota heille
 • Mitkä ovat etumme muihin nähden
 • Miksi teemme lähtemättömän vaikutuksen – positiivisen sellaisen

Ytimekkään Yritysesittelyn Työkalupakki

Jokainen osallistuja pääsee miettimään oman yrityksen ydinviestiä ja sanomaa, joka kannattaa kertoa.

Essi Juvakka 
viestintävalmentaja, psykologi PsM, psykoterapeutti ET, perheterapeutti
Puhelin

040 756 7374

Sähköposti
[email protected]
Seuraa

 

Ota yhteyttä
Fill out my online form.
Share This