Yksilöllinen motivointi ja innostaminen

Kun innostuu, niin onnistuu. Kun onnistuu, niin innostuu. Miten motivoida ja innostaa yksilöllisesti? Miten työyhteisössämme hyväksytään erilaisuutta? Tunnetko ihmiset riittävän hyvin? Osaatko nähdä erilaisuuden rikkautena? Ovatko puheliaat ja äänekkäät aina oikeassa? Kenen tahto voittaa, ketä kuunnellaan ja kuka jää tallatuksi?

Kuka on viime kädessä vastuussa työyhteisömme vuorovaikutuksesta?

Ihmisten erilaisuus on oikein käytettynä jokaisen työyhteisön mahtava rikkaus. Hyvä ja pätevä esihenkilö kykenee näkemään erilaisuuden haasteista huolimatta mahdollisuutena. Erilaiset ihmiset ovat työyhteisön voimavara, jota tulisi hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla ja päästä näin parhaisiin tuloksiin ja toivottuihin tavoitteisiin.

Valmennuksen tavoitteet

 • Tunnistaa onnistumistekijät ja motivoitumisen aiheet erilaisten ihmisten kanssa.
 • Löytää omat vahvuudet ja konkreettiset kehityskohteet erilaisten ihmisten motivoimiseen ja innostamiseen.

Kun innostuu, niin onnistuu. Kun onnistuu, niin innostuu.

 • Motivoinnin portaat? Mistä minä motivoidun ja innostun?
 • Kerran päivässä, kerran viikossa, kerran kuussa.
 • Rehellisyys ja luottamus motivoinnin ja innostamisen takana.
 • Hankalia ihmisiä ei ole olemassakaan
 • Erilaiset viestintätyylit
 • Erilaiset vastaanottamis- ja hahmottamistavat
 • Erilaisuuden Roolikartta

Innostujatyypit ja -tyylit

 • Miten osaan muokata ja mukauttaa omaa viestintääni vastapuolen viestintätyylin mukaan?
 • Skaalaus vuorovaikutuksen parantajana.
 • Miten tulkitsen erilaisuutta: positiivinen – negatiivinen erilaisuus
 • Osaanko pitää puoliani?
 • Puheliaat ja hiljaisemmat – miten vakuutan erilaiset ihmiset omalla viestinnälläni?

Vahvuuteni ja Kehityskohteeni

Essi Juvakka 
viestintävalmentaja, psykologi PsM, psykoterapeutti ET, perheterapeutti
Puhelin

040 756 7374

Sähköposti
[email protected]
Seuraa

 

Ota yhteyttä
Fill out my online form.
Share This