Onnistunut kehitys-, valmennus- ja tavoitekeskustelu

Päähuomio on kehittymisessä vakuuttavaksi esihenkilöksi keskustelujen vetäjänä, henkilökohtaisten vuorovaikutustaitojen vahvistaminen ja rohkeuden lisääntyminen vakuuttavuutta vaativissa haasteellisissa tilanteissa.

 

Valmennuksen tavoitteet

 • Tunnistaa itselleen toimivimmat viestintä- ja vuorovaikutustyylit vetää keskusteluja.
 • Päähuomio on kehittymisessä vakuuttavaksi esimieheksi keskustelujen vetäjänä, henkilökohtaisten vuorovaikutustaitojen vahvistaminen ja rohkeuden lisääntyminen vakuuttavuutta vaativissa haasteellisissa tilanteissa.
 • Saada konkreettisia ja käytännönläheisiä työkaluja tuleviin keskusteluihin.
 • Vahvistaa käsitystä omista vahvuuksista ja niiden hyödyntämisestä.
 • Oppia tunnistamaan henkilökohtaiset kehityskohteet ja tarttua niiden kehittämiseen.

Taitavan esihenkilön vuorovaikutus kehitys-, valmennus- ja tavoitekeskusteluissa

 • Käydäänkö meillä kehitys-, valmennus- vai tavoitekeskusteluja?
 • Kehitys- ja valmennuskeskustelu on vuoropuhelua esihenkilön ja alaisen välillä.
 • Avoimet kysymykset ja valmistautuminen osana onnistumista

Tulla kuulluksi ja nähdyksi omana itsenään

 • Tunteet osana vuorovaikutusta. Häkeltynyt ja provosoitunut häviää aina.
 • Myönteisyyden mahtava voima. Näin kuuntelen ja kohtaan haasteellisen ihmisen.
 • Hengitä ja ota aikalisä. Näin taltutan adrenaliinin. – Miten pysyn aikuisena, vaikka suututtaa? Onnistunko aikuinen – aikuinen -vuorovaikutuksessa?
 • Uskallanko nostaa asian esille? Kuuntelemisen ja puhumisen taidot.
 • Mitä on vakuuttavuus, jämäkkyys ja esiintymisvarmuus?
 • Näin annan rakentavaa palautetta. Negatiivista tai kielteistä palautetta ei ole olemassa.

Erilaisuuden hyväksyminen, tulla kuulluksi, ennakointi ja sitoutuminen osana työtäni.

 • Sopivan lähellä ja riittävän kaukana.
 • Rajojen asettamisen taito ja toisten rajojen kunnioittaminen.
 • Muokkaus, mukautuminen, peesaus ja skaalaus vuorovaikutuksen parantajina.
 • Jaksanko kuunnella? Tulkitsenko liikaa vastapuolta?
 • Sanaton viestintä paljastaa. Sanottua, kirjoitettua ja viestittyä ei saa takaisin.
 • Se, mitä luvataan, tehdään.
 • Sorrunko ”En mä nyt ehdi”, ”Ei mua kiinnosta” vai ”Ei kai mun tartte” -tyyleihin?

Vahvuuteni ja Kehityskohteeni
Onnistuneen Kehitys- Valmennus ja Tavoitekeskustelun Työkalupakki

Lämmin suositus

Essi on toiminut Helsingin seudun kesäyliopiston kouluttajana lähes kymmenen vuoden ajan. Koulutusaiheet ovat vaihdelleet viestinnän ja vuorovaikutuksen teemoista henkilöstö- ja esimiestyöhön. Asiakaspalaute hänen koulutuspäivistään on ollut aina kiitettävää. Erityistä kiitosta Essi on saanut selkeydestä, asiantuntemuksesta ja hyvin rakennetuista koulutuspäivistä. Työskentely Essin kanssa on ollut erittäin sujuvaa, täsmällistä, luotettavaa ja mukavaa. Kouluttajana hän on helposti lähestyttävä ja asialleen paneutunut. Helsingin seudun kesäyliopisto on ollut erittäin tyytyväinen yhteistyöhön hänen kanssaan yhteistyön jatkuessa edelleen. Voimme siis lämpimästi suositella yhteistyötä Essi Juvakan kanssa.

Essi Rongas, koulutussuunnittelija, Helsingin seudun kesäyliopisto

Essi Juvakka 
viestintävalmentaja, psykologi PsM, psykoterapeutti ET, perheterapeutti
Puhelin

040 756 7374

Sähköposti
[email protected]
Seuraa

 

Ota yhteyttä
Fill out my online form.
Share This