Menestyksekäs muutosjohtaminen – esihenkilönä muutoksessa

Valmennus sisältää tiedon ja teorian lisäksi runsaasti henkilökohtaista pohdintaa esihenkilön roolista muutostilanteessa ja haasteellisia ryhmäharjoituksia. Osallistujat saavat tiedon, kokemisen ja itse tekemisen kautta välineitä omaan työhönsä muutosjohtamista vaativissa tilanteissa.

 • Esihenkilö muutoksen hallitsijana. Muutoksen edessä aivot sanovat EI.
 • Sitoutuminen, asenne ja tahto osana onnistunutta muutosta.
 • Mitä on muutoksen johtaminen ja ennakoiva puuttuminen?
 • Johdon kirkas visio ja muutosvastarinnan nujertaminen.
 • Esihenkilö ja henkilöstö vuoropuhelussa: miten otan huomioon erilaiset ihmiset ja saan heidät sitoutumaan muutokseen?
 • Jämäkkä ja vakuuttavaesihenkilötyö: Näin hyödynnän vakuuttavat ja vaikuttavat vuorovaikutustaitoni.

Rakentava viestintä ja toistojen tarpeellisuus

 • Luottamus ja viestintä. Miten rakennan muutoksen vaatimaa kolminkertaista luottamusta?
 • Ikuinen optimisti, Pupu piilossa vai Verkahousut? Exell-taulukko, Eläkeputkessa ja MiksiMiksi-tyyppi? Näin otan huomioon erilaiset muutokseen suhtautujat.
 • Mikään ei muutu, jos mikään ei muutu.
 • Kuuntelen – Kuulen – Olen kuuntelevinani – Olen kuulevinani – Olen antanut itseni kuulla
 • Esihenkilön luotettavuus: se, mitä luvataan, tehdään. Sanottua, kirjoitettua ja viestittyä ei saa takaisin.
 • Aikuinen-aikuinen-vuorovaikutuksen tarpeellisuus.
 • Yhtenäinen toimintakulttuuri onnistumisen edellytyksenä.
 • Onko johtamistyylini aktiivinen vai passiivinen? Olenko tehtäväjohtaja vai tunnejohtaja?

Roolini työnantajan edustajana – vahvaesihenkilö pärjää muutoksessa

 • Omat rajat ja vastapuolen rajojen kunnioittaminen.
 • Tunteet osana vuorovaikutusta. Turha häkeltyä ja provosoitua mistään
 • Riittämättömyyden ja suuttumuksen tunteet

Vahvuuteni ja Kehittämiskohteeni Muutoksen Esihenkilönä
Taitavan Muutosjohtajan Työkalupakki

Lämmin suositus

Essi on toiminut Helsingin seudun kesäyliopiston kouluttajana lähes kymmenen vuoden ajan. Koulutusaiheet ovat vaihdelleet viestinnän ja vuorovaikutuksen teemoista henkilöstö- ja esimiestyöhön. Asiakaspalaute hänen koulutuspäivistään on ollut aina kiitettävää. Erityistä kiitosta Essi on saanut selkeydestä, asiantuntemuksesta ja hyvin rakennetuista koulutuspäivistä. Työskentely Essin kanssa on ollut erittäin sujuvaa, täsmällistä, luotettavaa ja mukavaa. Kouluttajana hän on helposti lähestyttävä ja asialleen paneutunut. Helsingin seudun kesäyliopisto on ollut erittäin tyytyväinen yhteistyöhön hänen kanssaan yhteistyön jatkuessa edelleen. Voimme siis lämpimästi suositella yhteistyötä Essi Juvakan kanssa.

Essi Rongas, koulutussuunnittelija, Helsingin seudun kesäyliopisto

Essi Juvakka 
viestintävalmentaja, psykologi PsM, psykoterapeutti ET, perheterapeutti
Puhelin

040 756 7374

Sähköposti
[email protected]
Seuraa

 

Ota yhteyttä
Fill out my online form.
Share This