Yksilöistä muodostuu me

Konkreettinen, käytännönläheinen ja osallistava tiimivalmennus järjestetään koko henkilökunnalle tai yhdelle tiimille päivävalmennuksena (klo 9-16) tai vaihtoehtoisesti 4 tunnin kokonaisuutena.

Valmennuksien pohja-ajatuksena on vauhdittaa tiimiytymisprosessia ja kehittää yhteenhitsaantumista haasteista huolimatta.

Valmennuksen päähuomio on yhteisen tiimin luomisessa, jossa jokainen tanssii samaa tanssia, toimii tiiviisti tiimin hyväksi ja on mukana me-hengessä riippumatta siitä, missä roolissa työskentelee.

Valmennuksessa käsitellään myös tiimin sisäistä ja ulkoista asiakkuutta,  kiireistenkin tilanteiden onnistunutta hoitoa, taitavia ja ystävällisiä tiimi- ja työyhteisötaitoja, joissa jokainen tiimin jäsen on vastuussa kokonaisuudesta, henkilökohtaisia kuuntelemisen ja puhumisen taitoja, erilaisten ihmisten oikeanlaista kohtaamista ja heihin vaikuttamista sekä henkilökemioiden vaikutusta onnistuneessa tiimityössä.

Osuudessa tehdään haluttaessa tiimiytymiseen, yhteishenkeen ja luottamukseen liittyviä harjoituksia ja voidaan toteuttaa myös Menestyvän Tiimin Pelisäännöt, jotka jatkotyöstetään, allekirjoitetaan ja laminoidaan työpaikan seinälle / työpisteille kaikkien nähtäville.

Valmennus sisältää kattavat materiaalipaketit osallistujille sekä ennakko- ja jatkotehtävät ja niiden työstämisen.

Valmennuksen tavoitteet

 • Saada käytännön työkaluja tiimiytymiseen.
 • Henkilökohtaisten tiimitaitojen vahvistaminen erilaisten ihmisten kanssa.
 • Tunnistaa itselleen toimivimmat viestintä- ja vuorovaikutustyylit haasteellisissa tilanteissa.
 • Ymmärtää viestintätaitojen ja oman asenteen merkitys onnistuneessa tiimityössä.
 • Osata lukea vastapuolta ja hänen sanatonta viestintäänsä.
 • Tunnistaa ja osata hyödyntää muiden ihmisten erilaisuuden monet ulottuvuudet.
 • Vahvistaa käsitystä omista vahvuuksista ja niiden hyödyntämisestä.
 • Tunnistaa omat kehitettävät osa-alueet ja tarttua niiden kehittämiseen.

Valmennuksen sisältöä 

Yksilöistä muodostuu Me. Olemalla tiimipelaajana minä – olemme me.

Asiakas keskiössä – mitä se merkitsee.

 • Näin rakennan uutta toimintamallia. Näin olen esimerkillinen tiimipelaaja.
 • Annamme parasta mahdollista, mitä pystyn tänään.
 • Menestyvä tiimi on enemmän kuin Toimiva tiimi.

Asenne ratkaisee. Arvostus ratkaisee. Arvostelu katkaisee. Tyrkytys tyrehdyttää. Näin olen selkeä, vakuuttava ja luotettava tiimin jäsen.

 • Hankalia ihmisiä ei ole olemassakaan.
 • Löytyykö minulta kuuntelemisen ja puhumisen taidot? Miten hyväksyn erilaisuuden, ennakoin ja sitoudun tehtäviini?
 • Miten tulen kuulluksi ja nähdyksi omana itsenäni?
 • Jokainen on työyhteisön ilmapuntari.
 • Olen oma itseni. Kaikki muut ovat jo varattuja.

Onks pakko, jos ei haluu? Töissä vai leikkipuistossa? Aikuinen -aikuinen -vuorovaikutuksen haasteet.

 • Miten pysyn aikuisena, vaikka suututtaa? Näin onnistuu aikuinen – aikuinen – vuorovaikutus.

Jokainen palikka ratkaisee. Kun minulla on kiire, pysähdyn.

 • Hyvä käytös sallittu. Huono käytös kielletty.
 • Minä hallitsen tunteitani, eivätkä tunteet hallitse minua.
 • Taito tekee vaikutuksen – Asenne tuloksen.
 • Minä hallitsen tunteitani, eivätkä tunteet hallitse minua.            
 • Sanaton viestintä paljastaa. Sanottua, kirjoitettua ja viestittyä en saa koskaan takaisin.

Aivot sanovat muutoksen ja uuden edessä EI.

 • Aivot ovat fiksu, mutta rajallinen yksikkö.
 • Stressaantuneena ja väsyneenä jopa 80 % aivoista on lukossa.
 • Menestyksekäs Muutos. Muutos tapahtuu mielessä. Mikään muu ei ole vakio kuin muutos.
 • Rakentava vuorovaikutus ja toistojen tarpeellisuus.
 • Sukupuolien väliset erot ja minimipalaute.
 • Viestin puhelimessa ja sähköpostissa puolet ystävällisemmin.
 • Luotettavuus: se, mitä luvataan, tehdään.
 • Lyhyt, selkeä, ytimekäs ja ystävällinen viesti tehoaa.

Vahvuuteni ja Kehityshaasteeni
Toimivan Tiimin Työkalupakki

Työyhteisötaidot

w

Esimerkkitilanne

Työyhteisötilanne oli hyvin tulehtunut, suorastaan jäätävä. Työntekijät puhuivat esihenkilölleen vain välttämättömän. Esihenkilö lähetteli mm. kiireessä hyvin töykeitä sähköposteja ja puhui alentavasti. Hän myös myönsi olevansa asiajohtaja, joka sanoo asiat, ei muuta. Kaikki työntekijät etsivät uusia töitä. Esihenkilön kanssa työskenneltiin coachingin merkeissä 4 kuukautta joka viikko. Tapaamisia oli yhteensä reilut 10, joista osa toteutettiin puhelimessa. Lisäksi työyhteisölle järjestettiin kaksi Työyhteisövalmennusta ja työntekijät haastateltiin kaksi kertaa. Prosessia halutaan seurata ja varmistua, että tilanne pysyy hyvänä. Puolen vuoden päästä järjestetään vielä yksi Työyhteisövalmennus ja tarjotaan esihenkilölle muutama (2-3 krt) coachingia, jotta tilanne saadaan pidettyä hyvänä. Haasteena ovat edelleen muutamat vahvat työntekijät, joille ei saa antaa mahdollisuutta lipsua sitoutumisesta muutoksiin.

Esihenkilö kasvoi kehitystyön aikana asiajohtajasta henkilöjohtajaksi ja hän kiinnitti huomiota omaan viestintäänsä ennen kaikkea kiireessä. Työntekijät olivat muutokseen erittäin tyytyväisiä. Työilmapiiri parani huomattavasti, ja työntekijät kokivat, että viimein heidän työtään arvostetaan. Myös yhteisten kahvihetkien ja lounaiden järjestäminen paransi työilmapiiriä merkittävästi. 

Essi Juvakka 
viestintävalmentaja, psykologi PsM, psykoterapeutti ET, perheterapeutti
Puhelin

040 756 7374

Sähköposti
[email protected]
Seuraa

 

Ota yhteyttä
Fill out my online form.
Share This