Esihenkilölle tarjottava yksilöcoaching

 • (á 2 h)

  Tukitoimet käynnistyvät usein esihenkilön omilla tapaamisilla, jolloin linjataan tulevaa prosessia ja kahdenkeskisiä tapaamisia. Mukana suunnittelussa voi olla myös esihenkilön oma esihenkilö ja henkilöstöhallinnon edustaja. Joissain tapauksissa esihenkilö on jo ehtinyt purkaa tutkimustulokset omalle henkilöstölleen.

  Alussa esihenkilöcoachingit (4-6 / 10-15 kertaa, tarvittaessa pitempään) toteutetaan kerran viikossa (n. 1-1.5 kk), koska muutoksia tapahtuu lyhyessä ajassa paljon ja osa työntekijöistä ja joskus myös esihenkilö itse suhtautuvat niihin vastentahtoisesti tai kehitystyöhön on vaikeaa tarttua.

  Neljäs tai viiden tapaamiskerta on tarkistuspiste, jolloin istutaan alas siten, että mukana on esihenkilön ja konsultin lisäksi henkilöstöhallinnon ihminen sekä oma esihenkilö. Tällöin keskustellaan etenemisestä ja jatkosuunnitelmista ja -toiveista. Tämän tapaamisen jälkeen jatketaan coachingkertaa vielä esihenkilön kanssa kahdestaan.

  Myöhemmin prosessin aikana tapaamisia voi olla joka toinen viikko ja prosessin lopulla kerran kuukaudessa. Osa esihenkilöcoachingista voidaan toteuttaa kustannusten karsimiseksi myös puhelimitse, kun konsultti ja esihenkilö jo tuntevat toisensa.

  Coachattavan on myös mahdollista olla yhteydessä virka-aikana sovittujen aikojen välissä, jos hän tarvitsee tiukassa paikassa oman päätöksentekonsa tueksi peilauskaveria. Tällöin etsitään mahdollisimman pikaisesti ainakin lyhyt puhelincoachingaika (30 min. – 1 h), jotta ajankohtainen asia ei ehdi mennä ohi. Käytetty aika vähennetään seuraavasta tapaamisajasta.

  Tavoitteena on tukea coachattavaa konkreettisten muutosten tekemiseen niissä asioissa, joita on noussut esille sekä laajemminkin hänen omassa roolissaan. Esihenkilöcoaching auttaa etsimään itselleen luontaisia tapoja toimia omassa tehtävässään sekä vahvistaa rohkeutta kohtaamaan myös vahvoja ihmisiä ja mielipiteitä. Lisäksi kiinnitetään huomiota erilaisten ihmisten oikeanlaiseen kohtaamiseen.

  Sisältö määrittyy aina henkilökohtaisten tarpeiden mukaan, ja tapaamispaikka sovitaan erikseen.

Työyhteisötaidot

w

Esimerkkitilanne

Työyhteisötilanne oli hyvin tulehtunut, suorastaan jäätävä. Työntekijät puhuivat esihenkilölleen vain välttämättömän. Esihenkilö lähetteli mm. kiireessä hyvin töykeitä sähköposteja ja puhui alentavasti. Hän myös myönsi olevansa asiajohtaja, joka sanoo asiat, ei muuta. Kaikki työntekijät etsivät uusia töitä. Esihenkilön kanssa työskenneltiin coachingin merkeissä 4 kuukautta joka viikko. Tapaamisia oli yhteensä reilut 10, joista osa toteutettiin puhelimessa. Lisäksi työyhteisölle järjestettiin kaksi Työyhteisövalmennusta ja työntekijät haastateltiin kaksi kertaa. Prosessia halutaan seurata ja varmistua, että tilanne pysyy hyvänä. Puolen vuoden päästä järjestetään vielä yksi Työyhteisövalmennus ja tarjotaan esihenkilölle muutama (2-3 krt) coachingia, jotta tilanne saadaan pidettyä hyvänä. Haasteena ovat edelleen muutamat vahvat työntekijät, joille ei saa antaa mahdollisuutta lipsua sitoutumisesta muutoksiin.

Esihenkilö kasvoi kehitystyön aikana asiajohtajasta henkilöjohtajaksi ja hän kiinnitti huomiota omaan viestintäänsä ennen kaikkea kiireessä. Työntekijät olivat muutokseen erittäin tyytyväisiä. Työilmapiiri parani huomattavasti, ja työntekijät kokivat, että viimein heidän työtään arvostetaan. Myös yhteisten kahvihetkien ja lounaiden järjestäminen paransi työilmapiiriä merkittävästi. 

Essi Juvakka 
viestintävalmentaja, psykologi PsM, psykoterapeutti ET, perheterapeutti
Puhelin

040 756 7374

Sähköposti
[email protected]
Seuraa

 

Ota yhteyttä
Fill out my online form.
Share This