Työyhteisövalmennus

 • á 4 h, 2-3 kertaa

Ensimmäisessä valmennuksessa puretaan yksilöhaastattelujen tuloksia ja tehdään yleensä ryhmätöitä liittyen seuraaviin askeliin. Jokainen prosessi kuitenkin käynnistyy yksilöllisesti, joten valmennuksen sisältöjä räätälöidään tarpeiden mukaan yhdessä esimiehen ja henkilöstöhallinnon edustajan kanssa.

Tavoitteena on kuitenkin tarttua kehitettäviin asioihin ja löytää niihin konkreettisia ratkaisuja sekä käsitellä työyhteisötaitoja ja työyhteisön pelisääntöjä. Valmennuksissa puhutaan myös taitavista vuorovaikutustaidoista, erilaisuuden hyväksymisestä sekä erilaisten ihmisten kohtaamisesta oikealla tavalla.

Jos konsultti on ollut mukana jo tutkimusten purkutilaisuudessa, jo ensimmäisellä valmennuskerralla päästään asioissa hyvin pitkälle.

Valmennusten välin ei kannata antaa olla kovin pitkä (suositus max. 1-1,5 kk), jotta asiat ehtivät edistyä, mutta eivät jää junnamaan paikalleen.

Valmennukset sisältävät kattavat materiaalipaketit sekä ennakko- ja välitehtävät ja niiden työstämisen.

Työyhteisövalmennuksen mahdollisia sisältöjä

 • Mistä löytyvät kuuntelemisen ja puhumisen taitoni?
 • Sukupuolien väliset erot ja minimipalaute.
 • Miten hyväksyn erilaisuutta, tulen kuulluksi, ennakoin ja sitoudun työhöni?
 • Rajojen asettamisen taito ja toisten rajojen kunnioittaminen.
 • Töissä vai leikkipuistossa? Aikuinen -aikuinen -vuorovaikutuksen haasteet.
 • Näin viestin taitavasti haasteellisissakin tilanteissa.
 • Sanaton viestintä paljastaa. Sanottua, kirjoitettua ja viestittyä ei saa takaisin.
 • Häkeltyminen ja provosoituminen osana työtäni.
 • Erilaiset viestintä- ja puoliensa pitämistyylit.
 • Ihminen tulkitsee asioita salamannopeasti ennen kaikkea väärin sekä tahallaan että vahingossa.
 • Sorrunko ”En mä nyt ehdi”-, ”Ei mua kiinnosta” vai ”Ei kai mun tartte” -toteamuksiin?
 • Hankalia ihmisiä ei ole olemassakaan
 • Erilaiset viestintätyylit ja vastaanottamis- ja hahmottamistavat
 • Erilaisuuden Roolikartta
 • Miten osaan muokata ja mukauttaa omaa viestintääni vastapuolen viestintätyylin mukaan?
 • Skaalaus vuorovaikutuksen parantajana.
 • Miten tulkitsen erilaisuutta: positiivinen – negatiivinen erilaisuus
 • Osaanko pitää puoliani? Puheliaat ja hiljaisemmat – miten kohtaan erilaisia ihmisiä?

Vahvuuteni ja Kehityskohteeni

 • Työyhteisön Pelisäännöt ja Viihtyisän Työyhteisön Työkalupakki
 • Työyhteisön vuorovaikutustaitojen parantaminen.
 • Henkilökohtaisten vuorovaikutustaitojen vahvistaminen erilaisten ihmisten kanssa.
 • Tunnistaa itselleen toimivimmat viestintä- ja vuorovaikutustyylit haasteellisissa tilanteissa.
 • Ymmärtää työyhteisötaitojen ja oman asenteen merkitys onnistuneessa työssä.
 • Osata lukea vastapuolta ja hänen sanatonta viestintäänsä.
 • Tunnistaa ja osata hyödyntää muiden ihmisten erilaisuuden monet ulottuvuudet.
 • Vahvistaa käsitystä omista vahvuuksista ja niiden hyödyntämisestä omassa työssään.
 • Tunnistaa omat kehitettävät osa-alueet ja tarttua niiden kehittämiseen.

Tukitoimien räätälöinti ja vaikuttavuus

Moduleista rakentuu vaikuttava ja todellisia muutoksia tuottava kokonaisuus, joihin sekä työntekijät että esimies ovat tyytyväisiä. Kokonaisuus räätälöidään kuhunkin tilanteeseen ja sen vaikeusasteeseen sopivaksi.

Modulit voidaan ostaa erikseen tai yhdessä. Parhaisiin tuloksiin kuitenkin päästään toteuttamalla kaikki modulit jossain laajuudessa ja seuraamalla tilanteen kehittymistä mahdollisimman pitkään, vaikka harvakseltaan.

Työyhteisötaidot

w

Esimerkkitilanne

Työyhteisötilanne oli hyvin tulehtunut, suorastaan jäätävä. Työntekijät puhuivat esihenkilölleen vain välttämättömän. Esihenkilö lähetteli mm. kiireessä hyvin töykeitä sähköposteja ja puhui alentavasti. Hän myös myönsi olevansa asiajohtaja, joka sanoo asiat, ei muuta. Kaikki työntekijät etsivät uusia töitä. Esihenkilön kanssa työskenneltiin coachingin merkeissä 4 kuukautta joka viikko. Tapaamisia oli yhteensä reilut 10, joista osa toteutettiin puhelimessa. Lisäksi työyhteisölle järjestettiin kaksi Työyhteisövalmennusta ja työntekijät haastateltiin kaksi kertaa. Prosessia halutaan seurata ja varmistua, että tilanne pysyy hyvänä. Puolen vuoden päästä järjestetään vielä yksi Työyhteisövalmennus ja tarjotaan esihenkilölle muutama (2-3) kertaa coachingia, jotta tilanne saadaan pidettyä hyvänä.

Haasteena ovat edelleen muutamat vahvat työntekijät, joille ei saa antaa mahdollisuutta lipsua sitoutumisesta muutoksiin. Esihenkilö kasvoi kehitystyön aikana asiajohtajasta henkilöjohtajaksi ja hän kiinnitti huomiota omaan viestintäänsä ennen kaikkea kiireessä. Työntekijät olivat muutokseen erittäin tyytyväisiä. Työilmapiiri parani huomattavasti, ja työntekijät kokivat, että viimein heidän työtään arvostetaan. Myös yhteisten kahvihetkien ja lounaiden järjestäminen paransi työilmapiiriä merkittävästi.

Essi Juvakka 
viestintävalmentaja, psykologi PsM, psykoterapeutti ET, perheterapeutti
Puhelin

040 756 7374

Sähköposti
[email protected]
Seuraa

 

Ota yhteyttä
Fill out my online form.
Share This