Työn ja vapaa-ajan yhteensovittaminen

Vapaa-aika voimavarana työelämässä – työ voimavarana arki-elämässä.

  • Näin selviän työelämän paineissa.
  • Työ- ja vapaa-ajan haasteet – yhteensovittamisen mahdollisuus?
  • Tehokas ajankäyttö: aikatasapaino hyvinvoinnin perustana.
  • Asiat, joihin voin vaikuttaa ja joihin en voi vaikuttaa.
  • Omat rajat ja muiden rajojen kunnioittaminen.
  • Kuinka osaan rajata ja sanoa EI?
  • Näin onnistuu ura. Näin pärjää perhe.
  • Mitä kuuluu hyvinvoinnin pöydälleni?
  • Tyytyväinen työntekijä – oma hyvinvointi.
  • Onnistumisen, riittämättömyyden ja syyllisyyden tunteet.

Vahvuuteni ja Kehityskohteeni
Työn ja Vapaa-ajan Yhteensovittamisen Työkalupakki

Työyhteisötaidot

w

Esimerkkitilanne

Työyhteisötilanne oli hyvin tulehtunut, suorastaan jäätävä. Työntekijät puhuivat esihenkilölleen vain välttämättömän. Esihenkilö lähetteli mm. kiireessä hyvin töykeitä sähköposteja ja puhui alentavasti. Hän myös myönsi olevansa asiajohtaja, joka sanoo asiat, ei muuta. Kaikki työntekijät etsivät uusia töitä. Esihenkilön kanssa työskenneltiin coachingin merkeissä 4 kuukautta joka viikko. Tapaamisia oli yhteensä reilut 10, joista osa toteutettiin puhelimessa. Lisäksi työyhteisölle järjestettiin kaksi Työyhteisövalmennusta ja työntekijät haastateltiin kaksi kertaa. Prosessia halutaan seurata ja varmistua, että tilanne pysyy hyvänä. Puolen vuoden päästä järjestetään vielä yksi Työyhteisövalmennus ja tarjotaan esihenkilölle muutama (2-3 krt) coachingia, jotta tilanne saadaan pidettyä hyvänä. Haasteena ovat edelleen muutamat vahvat työntekijät, joille ei saa antaa mahdollisuutta lipsua sitoutumisesta muutoksiin.

Esihenkilö kasvoi kehitystyön aikana asiajohtajasta henkilöjohtajaksi ja hän kiinnitti huomiota omaan viestintäänsä ennen kaikkea kiireessä. Työntekijät olivat muutokseen erittäin tyytyväisiä. Työilmapiiri parani huomattavasti, ja työntekijät kokivat, että viimein heidän työtään arvostetaan. Myös yhteisten kahvihetkien ja lounaiden järjestäminen paransi työilmapiiriä merkittävästi. 

Essi Juvakka 
viestintävalmentaja, psykologi PsM, psykoterapeutti ET, perheterapeutti
Puhelin

040 756 7374

Sähköposti
[email protected]
Seuraa

 

Ota yhteyttä
Fill out my online form.
Share This