Työntekijöiden henkilökohtaiset haastattelut
  • Työntekijöiden henkilökohtaiset haastattelut 
  • luottamuksellinen keskustelu (á 45 min / hlö)

Ennen haastattelua työntekijä vastaa ennakkokyselyyn suoraan työyhteisökonsultin sähköpostiin. Näin konsultti saa arvokasta lisätietoa kunkin ajatuksista sekä toimivista ja kehitettävistä asioista, joita ei uskalleta sanoa muuten ääneen. Konsultti huolehtii vaitiolon toteutumisesta.

Näin sekä työntekijän että esihenkilö voivat koko prosessin ajan luottaa siihen, että henkilökohtaiset asiat ja mielipiteet eivät nouse henkilötasolla esille, vaikka puhutaan tärkeistä teemoista ja työntekijöiden toiveet ja kehitysideat kerrotaan kaikkien tietoisuuteen. 

Haastattelujen jälkeen konsultilla on hyvä ja laaja-alainen kuva siitä, mistä tutkimuksen tulokset kumpuavat, mihin kehittämistyössä tulee keskittyä ja missä asioissa esimies voi kehittää omaa toimintaansa. Jos esimies on purkanut työhyvinvointitutkimuksen tulokset itse, nämä haastattelut tehdään sen jälkeen. 

Usein prosessin edistyessä toteutetaan myös toinen haastattelukierros (30-45 min. / hlö). Ajallisesti tämä ajoittuu usein ennen toista Työyhteisövalmennusta tai prosessin loppupuolella. Näin konsultti kuulee jokaisen henkilökohtaisen näkemyksen prosessin etenemisestä. Aina tämä toinen kerta ei kuitenkaan ole välttämätöntä.

w

Esimerkkitilanne

Työyhteisön tilanne oli hyvin vaikea. Esihenkilö ei saanut ääntään kuuluville ja hänen määräyksilleen jopa naurettiin. Työyhteisössä oli esillä myös kiusaamista tiettyjä henkilöitä kohtaan. He olivat uupumuksen takia usein sairaslomalla. Työntekijöissä oli muutama vahva persoona, jotka saivat mukaan osan työntekijöistä. Pahan puhuminen esihenkilöstä ja työntekijöistä oli lounaiden ja kahvipöytäkeskustelujen vakioaihe. Tietyt ihmiset eivät voineet työskennellä samassa vuorossa. Tämä aiheutti paljon vaikeuksia ja mielipahaa. Työvuorojen jakamisessa jotkut kokivat tulevansa syrjityiksi ja toisia suosittiin. Jopa puolet ihmisistä kävi työterveydessä purkamassa omaa pahaa oloaan lääkärille ja psykologille. Myös masennuslääkkeiden tarvetta oli kahdella työntekijällä. Moni oli kuitenkin sitä mieltä, että esihenkilö oli mukava ja hoiti työnsä hyvin. Esihenkilölle tarjottiin coachingia noin kerran viikossa kolme kuukautta ja sen jälkeen harvemmin. Yhteensä coaching kesti 10 kuukautta. Työntekijät haastateltiin prosessin aikana kukin kaksi kertaa (45 min. ja 30 min.). Työyhteisövalmennuksia pidettiin kolme. Esihenkilö tarttui toivottuihin muutoksiin ja oli hyvin motivoitunut kehittymään omassa työssään. Hän huolehti siitä, että yhdessä kirjoitetut Työyhteisön Pelisäännöt toteutuivat. Tilanne parani huomattavasti. Jo ensimmäisen valmennuksen jälkeen turhat poissaolot jäivät pois, työterveyden kuormitus väheni ja ihmiset kuvailivat viihtyvänsä huomattavasti paremmin. Myös vahvat persoonat katsoivat yhtä lukuun ottamatta peiliin ja sitoutuivat pelisääntöihin.

Hankkeen lopuksi tilanne oli saatu lähes kiitettävälle tasolle.

Essi Juvakka 
viestintävalmentaja, psykologi PsM, psykoterapeutti ET, perheterapeutti
Puhelin

040 756 7374

Sähköposti
[email protected]
Seuraa

 

Ota yhteyttä
Fill out my online form.
Share This