Työssä jaksaminen ja työn imu – miten työhyvinvointia voi kehittää?

Valmennuksen tavoitteet

 • Saada käytännön työkaluja omaan ja työyhteisön hyvinvointiin ja ajanhallintaan.
 • Oppia tunnistamaan tekijöitä ja tilanteita, joissa oma ja työyhteisön jaksaminen on koetuksella.
 • Viedä konkreettisia kehitysideoita työyhteisöön.

Mitä kuuluu hyvinvoinnin pöydälleni? Miten jaksaa työyhteisö?

Minä hallitsen aikaa, eikä aika hallitse minua.

 • Vapaa-aika voimavarana työelämässä – työ voimavarana vapaa-ajalla
 • Työn ja arjen ristivedossa: yhteensovittamisen mahdollisuus?
 • Tyytyväinen työntekijä – oma hyvinvointi.
 • Hyvinvoinnin pöytä osana toimivaa työyhteisöä.
 • Tehokas ajankäyttö: aikatasapaino hyvinvoinnin perustana.
 • Asiat, joihin voin vaikuttaa ja joihin en voi vaikuttaa.

Kaataako turha optimismi jaksamiseni?

 • Omat rajat ja muiden rajojen kunnioittaminen.
 • Kuinka osaan rajata ja sanoa EI? Osaanko pitää puoliani oikealla tavalla?
 • Näin onnistuu työ. Näin pärjää perhe.
 • Hankalia ihmisiä ei ole olemassakaan.
 • Tulla kuulluksi ja nähdyksi omana itsenään.

Keskeytymätön työaika ja keskeytysten kuormittavuus.

 • Erilaisuuden hyväksymisen vaikutus työhön.
 • Terve ja hyvinvoiva työyhteisö.
 • Asenne ratkaisee. Varo akvaariopää-ajattelua.
 • Aikuinen – aikuinen –vuorovaikutuksen haasteet.
 • Keskityn asioihin, joihin voin vaikuttaa.
 • Onnistumisen, riittämättömyyden ja syyllisyyden tunteet.

Taltuta turha kiire ja turhat tehtävät.

 • Sähköpostien, puhelimen, palaverien ja tehtävien hallinta.
 • Tärkeys ja kiireellisyys oikeaan järjestykseen.
 • Selkeä päiväjärjestys ja aikataulujen järkevä jakaminen.
 • Tekeminen ja suunnittelu tasapainoon. Realistinen tavoite ja osatavoitteet.

Se, mitä luvataan, tehdään.

 • Muutostarpeet omassa ajankäytössäni ja kalenterissani.
 • Mitä teen jatkossa toisin? Mistä voin karsia? Mitä painotan työssäni?
 • Työhyvinvoinnin kehittäminen työyhteisössä

Vahvuuteni ja Kehityskohteeni
Työssä Jaksamisen ja Työn Imun Työkalupakki

Työyhteisötaidot

w

Esimerkkitilanne

Työyhteisötilanne oli hyvin tulehtunut, suorastaan jäätävä. Työntekijät puhuivat esihenkilölleen vain välttämättömän. Esihenkilö lähetteli mm. kiireessä hyvin töykeitä sähköposteja ja puhui alentavasti. Hän myös myönsi olevansa asiajohtaja, joka sanoo asiat, ei muuta. Kaikki työntekijät etsivät uusia töitä. Esihenkilön kanssa työskenneltiin coachingin merkeissä 4 kuukautta joka viikko. Tapaamisia oli yhteensä reilut 10, joista osa toteutettiin puhelimessa. Lisäksi työyhteisölle järjestettiin kaksi Työyhteisövalmennusta ja työntekijät haastateltiin kaksi kertaa. Prosessia halutaan seurata ja varmistua, että tilanne pysyy hyvänä. Puolen vuoden päästä järjestetään vielä yksi Työyhteisövalmennus ja tarjotaan esihenkilölle muutama (2-3 krt) coachingia, jotta tilanne saadaan pidettyä hyvänä. Haasteena ovat edelleen muutamat vahvat työntekijät, joille ei saa antaa mahdollisuutta lipsua sitoutumisesta muutoksiin.

Esihenkilö kasvoi kehitystyön aikana asiajohtajasta henkilöjohtajaksi ja hän kiinnitti huomiota omaan viestintäänsä ennen kaikkea kiireessä. Työntekijät olivat muutokseen erittäin tyytyväisiä. Työilmapiiri parani huomattavasti, ja työntekijät kokivat, että viimein heidän työtään arvostetaan. Myös yhteisten kahvihetkien ja lounaiden järjestäminen paransi työilmapiiriä merkittävästi. 

Essi Juvakka 
viestintävalmentaja, psykologi PsM, psykoterapeutti ET, perheterapeutti
Puhelin

040 756 7374

Sähköposti
[email protected]
Seuraa

 

Ota yhteyttä
Fill out my online form.
Share This