Työyhteisötaidot muutoksessa

Valmennuksen tavoitteet 

 • Saada konkreettisia ja käytännönläheisiä työkaluja omaan työhön muuttuvassa ympäristössä ja lisätä ymmärrystä omassa mielessä tapahtuvista luonnollisista asioista, jotka hidastavat muutosta.
 • Oman työroolin kirkastaminen ja henkilökohtaisten vuorovaikutustaitojen vahvistaminen.
 • Tunnistaa toimivimmat viestintä- ja vuorovaikutustyylit haasteellisissa muutostilanteissa.
 • Ymmärtää työyhteisötaitojen ja oman asenteen merkitys onnistuneessa työssä.
 • Osata lukea vastapuolta ja hänen sanatonta viestintäänsä.
 • Vahvistaa käsitystä omista vahvuuksista ja niiden hyödyntämisestä omassa työssään.
 • Tunnistaa omat ja työyhteisön kehitettävät osa-alueet ja tarttua niiden kehittämiseen.

Konkreettisen ja käytännönläheisen valmennuksen päähuomio on työyhteisötaidoissa, muutoksen hallinnassa, omassa roolissa työyhteisön jäsenenä, erilaisten ihmisten oikeanlaisessa huomioimisessa, työyhteisön dynamiikassa ja yhteishengen lisäämisessä.

Valmennus sisältää kattavat materiaalipaketit osallistujille sekä luottamuksellisen ennakkokyselyn ja sen työstämisen.

Valmennuksen sisältöä

Minä muutoksessa. Aivot sanovat muutoksen edessä EI.

 • Mistä löytyvät kuuntelemisen ja puhumisen taitoni?
 • Sukupuolien väliset erot ja minimipalaute.
 • Miten hyväksyn erilaisuutta, tulen kuulluksi, ennakoin ja sitoudun työhöni?

Muutos tapahtuu mielessä. Erilaiset muutokseen suhtautujat osana työyhteisöä.

 • Ikuinen optimisti, Pupu piilossa vai Verkahousut? Exell-taulukko, Eläkeputkessa ja MiksiMiksi-tyyppi? Näin otan huomioon erilaiset muutokseen suhtautujat.
 • Mikään ei muutu, jos mikään ei muutu.
 • Rajojen asettamisen taito ja toisten rajojen kunnioittaminen.

– Töissä vai leikkipuistossa? Aikuinen -aikuinen -vuorovaikutuksen haasteet.

 • Näin viestin taitavasti haasteellisissakin tilanteissa.
 • Sanaton viestintä paljastaa. Sanottua, kirjoitettua ja viestittyä ei saa takaisin.

Onks pakko, jos ei haluu?

 • Häkeltyminen ja provosoituminen osana työtäni.
 • Erilaiset viestintä- ja puoliensa pitämistyylit.
 • Ihminen tulkitsee asioita salamannopeasti ennen kaikkea väärin sekä tahallaan että vahingossa.
 • Sorrunko ”En mä nyt ehdi”-, ”Ei mua kiinnosta” vai ”Ei kai mun tartte” -toteamuksiin?

Vahvuuteni Kehityskohteeni
Menestyksekkään Muutoksen Työkalupakki

Työyhteisötaidot

w

Esimerkkitilanne

Työyhteisötilanne oli hyvin tulehtunut, suorastaan jäätävä. Työntekijät puhuivat esihenkilölleen vain välttämättömän. Esihenkilö lähetteli mm. kiireessä hyvin töykeitä sähköposteja ja puhui alentavasti. Hän myös myönsi olevansa asiajohtaja, joka sanoo asiat, ei muuta. Kaikki työntekijät etsivät uusia töitä. Esihenkilön kanssa työskenneltiin coachingin merkeissä 4 kuukautta joka viikko. Tapaamisia oli yhteensä reilut 10, joista osa toteutettiin puhelimessa. Lisäksi työyhteisölle järjestettiin kaksi Työyhteisövalmennusta ja työntekijät haastateltiin kaksi kertaa. Prosessia halutaan seurata ja varmistua, että tilanne pysyy hyvänä. Puolen vuoden päästä järjestetään vielä yksi Työyhteisövalmennus ja tarjotaan esihenkilölle muutama (2-3 krt) coachingia, jotta tilanne saadaan pidettyä hyvänä. Haasteena ovat edelleen muutamat vahvat työntekijät, joille ei saa antaa mahdollisuutta lipsua sitoutumisesta muutoksiin.

Esihenkilö kasvoi kehitystyön aikana asiajohtajasta henkilöjohtajaksi ja hän kiinnitti huomiota omaan viestintäänsä ennen kaikkea kiireessä. Työntekijät olivat muutokseen erittäin tyytyväisiä. Työilmapiiri parani huomattavasti, ja työntekijät kokivat, että viimein heidän työtään arvostetaan. Myös yhteisten kahvihetkien ja lounaiden järjestäminen paransi työilmapiiriä merkittävästi. 

Essi Juvakka 
viestintävalmentaja, psykologi PsM, psykoterapeutti ET, perheterapeutti
Puhelin

040 756 7374

Sähköposti
[email protected]
Seuraa

 

Ota yhteyttä
Fill out my online form.
Share This