Työyhteisökonsultti mukana purkamassa tutkimuksen tuloksia
  • a’ 4 h purkutilaisuus
  • 1 h suunnittelupalaveri esihenkilön kanssa kasvokkain tai puhelimessa

Työyhteisökonsultti on mukana purkamassa tutkimuksen tuloksia, jotka saattavat olla kolaus esihenkilölle ja hänen itsetunnolleen. Ulkopuolisen ihmisen läsnäolo helpottaa asian käsittelyä, eikä työntekijöille tule tunnetta, että heiltä vaaditaan vastauksia, miten he ovat henkilökohtaisesti tutkimuksen kohtiin vastanneet.

Ennen varsinaista purkutilaisuutta konsultti tapaa esihenkilön (1 h), jolloin sovitaan, miten tulokset puretaan. Sen lisäksi mietitään tilaisuuden muuta sisältöä ja sen toteutusta.

Varsinaisessa purkutilaisuudessa (4 h) esihenkilöllä on vastuu tuloksien purusta ja konsultti keskusteluttaa työntekijöitä, miksi juuri tällainen tulos on tietyistä kohdista tullut.

Sen lisäksi tehdään pienryhmissä kehitystyötä. Jokainen ryhmä listaa konkreettisia asioita, joita heidän mielestään on syytä muuttaa ja kehittää. He, jotka tekevät ”kädet savessa töitä”, tietävät yleensä hyvin, miten jonkin asian voisi tehdä paremmin ja tehokkaammin. Lisäksi työntekijöillä on konkreettisia toivomuksia liittyen esihenkilötyöhön.

Näin heti purkutilaisuuden yhteydessä saadaan jo tartuttua välittömiin kehitysideoihin ja sovittua ainakin joistakin asioista, joita tehdään jatkossa toisin. Osa esitetyistä ideoista on toki myös sellaisia, joita esihenkilö ei tule toteuttamaan ja hänen tulee viestiä niistä jossain vaiheessa henkilökunnalleen.

Purkutilaisuuden jälkeen esihenkilön kanssa istutaan jälleen alas (1 h) ja mietitään, mihin toimenpiteisiin ryhdytään välittömästi ja mihin pienellä viiveellä.

w

Esimerkkitilanne

Työyhteisötilanne oli hyvin tulehtunut, ja esihenkilö myönsi olevansa asiajohtaja, joka ei ymmärrä ihmisiä. Moni työntekijä oli lähdössä pois ja katseli uusia työmahdollisuuksia. Esihenkilön kanssa työskenneltiin coachingin merkeissä 11 kuukautta, jopa kaksi kertaa viikossa. Loppuvaiheessa tapaamisia oli joka toinen viikko. Osa coachingista toteutettiin puhelimessa. Yhteensä tapaamisia oli yli 30 kertaa. Lisäksi työyhteisölle järjestettiin kaksi Työyhteisövalmennusta ja kukin työntekijä haastateltiin ennen niitä kaksi kertaa. Esihenkilö kasvoi asiajohtajasta henkilöjohtajaksi, ja oppi kuuntelemaan.

Työntekijät olivat muutokseen erittäin tyytyväisiä ja heidän omakin asenteensa muuttui. Työilmapiiri parani huomattavasti. Yksi ihminen vaihtoi työnantajaa prosessin aikana, koska ei tullut toimeen esihenkilön kanssa.

Essi Juvakka 
viestintävalmentaja, psykologi PsM, psykoterapeutti ET, perheterapeutti
Puhelin

040 756 7374

Sähköposti
[email protected]
Seuraa

 

Ota yhteyttä
Fill out my online form.
Share This