Mitä kuuluu hyvinvoinnin pöydälleni muuttuneessa maailmassa?

Oma jaksaminen, ajanhallinta ja työn ja vapaa-ajan yhteensovittaminen

Konkreettisen ja käytännönläheisen webinaarin päähuomio on omassa jaksamisessa, välineissä ymmärtää ja hallita kriisiä ja kaaosta, järkevässä ajankäytössä sekä työn ja vapaa-ajan yhteensovittamisessa poikkeusoloissa.

Poikkeusoloissa hyvinvointi on poikkeuksellisen tärkeää. Tärkeimmät asiat elämässä ovat ilmaisia.

Työ voimavarana arki-elämässä – Vapaa-aika voimavarana työelämässä.

Minä hallitsen kriisiä, eikä kriisi hallitse minua. Minä hallitsen aikaa, eikä aika hallitse minua.

Läsnäoloa tässä hetkessä tänään.

 • Tärkeys ja kiireellisyys oikeaan järjestykseen. Näin selviän kaaoksessa.
 • Selkeä päiväjärjestys ja aikataulujen järkevä jakaminen.
 • Ailahtelevat tunteet. Näin olen itselleni armollinen. 
 • Tekeminen ja suunnittelun tasapainoon.
 • Minä etätyön ja lähityön mestarina. 
 • Olen itselleni armollinen. Realistinen tavoite ja osatavoitteet.
 • Se, mitä luvataan tehdään.
 • Näin irrottaudun työstä ja palaudun.

Aikatasapaino hyvinvoinnin perustana.

 • Asiat, joihin voin vaikuttaa ja joihin en voi vaikuttaa.
 • Ajankäytön jakaminen työarjessa.
 • Omat rajat ja muiden rajojen kunnioittaminen. Kuinka osaan rajata ja sanoa EI?
 • Tyytyväinen työntekijä – oma hyvinvointi.
 • Onnistumisen, riittämättömyyden ja syyllisyyden tunteet.

Konkretia ja muutostarpeet omassa ajankäytössäni ja kalenterissani.

 • Mitä teen jatkossa toisin? Mistä voin karsia? Mitä painotan työssäni?
 • Työ- ja vapaa-ajan haasteet – yhteensovittamisen mahdollisuus?
 • Taltuta turha kiire ja turhat tehtävät.
 • Sähköpostien, puhelimen, postien, palaverien ja tehtävien hallinta.

Vahvuuteni ja Kehityskohteeni

Henkilökohtaisen Hyvinvoinnin ja Jaksamisen Työkalupakkini

Loppurentoutus

Webinaarin tavoitteet  

 • Saada tiedon ja itse tekemisen kautta käytännön työkaluja omaan hyvinvointiin ja järkevään ajanhallintaan sekä työn ja vapaa-ajan parempaan yhteensovittamiseen. 
 • Luoda ymmärrystä omista hyödyllisistä ja haitallisista toimintatavoista muuttuneessa maailmassa.
 • Oppia tunnistamaan tekijöitä ja tilanteita, joissa työ ja vapaa-aika aiheuttavat stressiä ja ajanhallinta on koetuksella.

Lämmin suositus

Essi on toiminut Helsingin seudun kesäyliopiston kouluttajana lähes kymmenen vuoden ajan. Koulutusaiheet ovat vaihdelleet viestinnän ja vuorovaikutuksen teemoista henkilöstö- ja esimiestyöhön. Asiakaspalaute hänen koulutuspäivistään on ollut aina kiitettävää. Erityistä kiitosta Essi on saanut selkeydestä, asiantuntemuksesta ja hyvin rakennetuista koulutuspäivistä. Työskentely Essin kanssa on ollut erittäin sujuvaa, täsmällistä, luotettavaa ja mukavaa. Kouluttajana hän on helposti lähestyttävä ja asialleen paneutunut. Helsingin seudun kesäyliopisto on ollut erittäin tyytyväinen yhteistyöhön hänen kanssaan yhteistyön jatkuessa edelleen. Voimme siis lämpimästi suositella yhteistyötä Essi Juvakan kanssa.

Essi Rongas, koulutussuunnittelija, Helsingin seudun kesäyliopisto

Essi Juvakka 
viestintävalmentaja, psykologi PsM, psykoterapeutti ET, perheterapeutti
Puhelin

040 756 7374

Sähköposti
[email protected]
Seuraa

 

Ota yhteyttä
Fill out my online form.
Share This