Tutustu valmentajaan

Viimeaikaisia yhteistyökumppaneita mm. Tehy, Peikko Finland Oy, Peikko Group Oy, Suomen Psykologiliitto, Helsingin seudun kesäyliopisto, Ammattiliitto Unio ry., Suomen sairaanhoitajaliitto, Tampereen yliopisto, Ekonominaiset, HUS-kuntayhtymä, Espoon koulutuskuntayhtymä Omnia, Ekonomiyrittäjät, Vakuutusväen Liitto, Keravan kaupunki ja Sol

Mahdollisia yhteistyömoduleita:

 • Esimiesvalmennus 
 • Työhyvinvointi ja työyhteisötaidot
 • Viestintä, vuorovaikutus ja esiintymistaito
 • Myynti-, asiakaspalvelu- ja neuvottelutaito
 • Asiantuntija- ja kouluttajavalmennukset      
 • Työyhteisön kehittäminen
 • Coaching ja työnohjaus
 • Johtoryhmä- ja hallitustyöskentelyn kehittäminen
 • Työyhteisöristiriitojen selvittäminen
 • Ennenaikaisen työkyvyttömyysriskin alla olevien 
 • työntekijöiden ja esimiesten tukeminen
 • Opetusmateriaali 
 • Webinaarit
 • Kehittämis-, virkistyspäivät ja Kick off:t
 • Uraohjaus

Nämä ovat kuitenkin esimerkkejä kokonaisuuksista, sillä kokonaisuus räätälöidään aina tarkemmin kohderyhmän toivomusten mukaan. Tärkeintä on toteuttaa tarpeista lähtevää laadukasta valmennusta, eikä räätälöinnistä laskuteta erikseen. Valmennukset sisältävät kattavat materiaalipaketit sekä ennakkotehtävän ja niiden työstämisen.

Valmennuksissani yhdistyvät halutussa määrin viestinnälliset ja psykologiset menetelmät. Vankka psykologiseen osaamiseen (psykologi, psykoterapeutti ja perheterapeutti) yhteistyökumppanit ovat tyytyväisiä. Ei tarvitse kuitenkaan pelätä, että kyseessä olisi liian tiukkapipoisia terapiavalmennuksia. Aiheita käsitellään selvästi ”psykologisemmalta kannalta” kuin monen muun valmentajan johdolla, vaikka aihe olisi sama. 

Toimialasta riippumatta monet suuret suomalaiset yritykset ja mm. ministeriöt, ammattiliitot, seurakuntayhtymät ja kunnat ovat tulleet vuosien varrella tutuiksi ja valinneet yhteistyökumppaniksi. Osallistujapalaute on hyvin kiitettävää. Asteikolla 1-5 saa vähintään 4,5 kaikista osa-alueista ja asteikolla 1-10 saa reilusti yli 9.

Valmennusten vaikuttavuuden merkittävänä tekijänä on keskusteleva ja osallistava valmennustapa, jossa jokainen osallistuja pohtii valmennuksen teemaa omien taitojen ja kehitettävien asioiden näkökulmasta. Valmentajana olen tarkka siitä, etten lähde edes toteuttamaan sellaisia hankkeita, joista tiedetään jo ennakolta, ettei siinä ole mahdollista päästä haluttuihin tuloksiin esimerkiksi kyseisellä tuntimäärällä tai panostuksella (kahdessa tunnissa ei voi saada kaikkea).

Valmennuksen osa-alueet on valittu yli 20 vuoden valmennushistorian aikana siten, että teoriataustan kelvollisuus on rankattu etukäteen. Käsiteltävät asiat on kuitenkin vedetty osallistujien käytännön tekemisen arkeen, eikä koulutuksissa käsitellä yhdenkään ”Jamesin tai Janssonin teoriaa”. Palautteenannossa omassa työssään osallistujat voivat mallittaa valmentajan tapaa toimia. Pienryhmävalmennuksissa palautteenannossa käytetään suullisen palautteen tukena videopalautetta.

Jokaisen valmennuspäivän päätteeksi tehdään aiheeseen liittyvä Työkalupakki, johon käsitellyt asiat kirjataan kootusti. Tämä talletetaan paikkaan, josta se tulee vastaan ainakin kerran viikossa. Sen lisäksi jokainen miettii aiheen tiimoilta omat vahvuudet ja konkreettiset kehityskohteet. 

Palautetta valmentajasta:

Hyvä paketti ja erinomainen tapa opettaa. Kävi selkeästi asiat läpi. 

Erittäin asiantunteva, vaikuttava ja mielenkiintoinen esitys. 

Tiukkaa teoriaa käytännönläheisessä ja ymmärrettävässä paketissa. Konkreettisia oppeja käyttöön.

Ajatuksia herättävä ja innostava tapa opettaa. Oppi itsekin antamaan hyvää ja kehittävää palautetta.

Todellinen valmentaja! Täysin erilaista valmennusta kuin tavallisesti.

Psykologisuus iski minuun. Koko päivä oli hyvä kokonaisuus. Löysin vahvuuteni ja kehityskohteeni. Kannustava ja itsetuntoa kohottava valmennusote. Pääsin – en joutunut – epämukavuusalueilleni.

Syväluotaava kokonaisuus. Hyvä pysähtyä ajattelemaan asioita itsestään käsin.

Hyviä ja havainnollisia pohdintoja itselle. Selkeä ja johdonmukainen opettaja. 

Keskustelut hedelmällisiä, aktivoi osallistujia hyvin. Palautetta valmentajasta

”Psykologisuus iski minuun. Koko päivä oli hyvä kokonaisuus. Löysin vahvuuteni ja kehityskohteeni. Kannustava ja itsetuntoa kohottava valmennusote. Pääsin – en joutunut – epämukavuusalueilleni.”

”Tiukkaa teoriaa käytännönläheisessä ja ymmärrettävässä paketissa. Konkreettisia oppeja käyttöön. Ajatuksia herättävä ja innostava tapa opettaa. Oppi itsekin antamaan hyvää ja kehittävää palautetta.”

”Hyvä paketti ja erinomainen tapa opettaa. Kävi selkeästi asiat läpi. Erittäin asiantunteva, vaikuttava ja mielenkiintoinen esitys.”

”Syväluotaava kokonaisuus. Hyvä pysähtyä ajattelemaan asioita itsestään käsin. Hyviä ja havainnollisia pohdintoja itselle. Selkeä ja johdonmukainen opettaja.”

Aiemmat työt ja julkaisut

Essi on työskennellyt aiemmin lähes 15 vuotta Väestöliitossa parisuhde- ja perhetyössä terapiavastaanotto- ja koulutustehtävissä. Hän on toiminut Vauva-lehden asiantuntijapsykologina vastaten lapsiperheiden vanhempien kysymyksiin.

Essi on usean vuoden ajan tarjonnut yksityisiä psykologipalveluja perhe-, parisuhde- ja urateemoihin liittyen. 

Hän on myös kirjoittanut asiantuntija-artikkeleja ja käsikirjoituksia. Aikaisemmat kirjat: Omalla tavallani äiti (Wsoy 2000), Miehen mittainen isä (Wsoy 2002), Pysytään yhdessä (Otava 2006) ja Avoimena seksuaalisen kasvuun (Wsoy 1998).