Hankalia ihmisiä ei ole olemassakaan.

Asenne ratkaisee. Arvostus ratkaisee. Arvostelu katkaisee.

Kun innostuu, niin onnistuu. Kun onnistuu, niin innostuu.

Viime kädessä johdan aina itsestäni käsin ihmisiä.

Tulla kuulluksi ja nähdyksi omana itsenään.

Työyhteisötaidot viihtyisän työyhteisön avaintekijöinä

Mistä löytyvät kuuntelemisen ja puhumisen taitoni?

- Sukupuolien väliset erot ja minimipalaute.

- Miten hyväksyn erilaisuutta, tulen kuulluksi, ennakoin ja sitoudun työhöni?

- Rajojen asettamisen taito ja toisten rajojen kunnioittaminen.

Valmennuksen tavoitteet

- Saada konkreettisia ja käytännönläheisiä työkaluja omaan työhön. 

- Oman työroolin kirkastaminen ja henkilökohtaisten vuorovaikutustaitojen vahvistaminen.

- Tunnistaa itselleen toimivimmat viestintä- ja vuorovaikutustyylit haasteellisissa tilanteissa.

- Ymmärtää työyhteisötaitojen ja oman asenteen merkitys onnistuneessa työssä. 

- Osata lukea vastapuolta ja hänen sanatonta viestintäänsä, myös puhelimessa.

- Vahvistaa käsitystä omista vahvuuksista ja niiden hyödyntämisestä omassa työssään. 

- Tunnistaa omat kehitettävät osa-alueet ja tarttua niiden kehittämiseen

Töissä vai leikkipuistossa? Aikuinen-aikuinenvuorovaikutuksen haasteet

- Näin viestin taitavasti haasteellisissakin tilanteissa. 

- Sanaton viestintä paljastaa. Sanottua, kirjoitettua ja viestittyä ei saa takaisin. 

- Häkeltyminen ja provosoituminen osana työtäni.

Erilaisia, mutta yhtä hyviä

- Erilaiset viestintä- ja puoliensa pitämistyylit.

- Ihminen tulkitsee asioita salamannopeasti ennen kaikkea väärin sekä tahallaan että vahingossa.

- Sorrunko ”En mä nyt ehdi”-, ”Ei mua kiinnosta” vai ”Ei kai mun tartte” -toteamuksiin?

Vahvuuteni ja Kehityskohteeni

Viihtyisän Työyhteisön Työkalupakki

Haluatko kuulla lisää? Ota yhteyttä!