Hankalia ihmisiä ei ole olemassakaan.

Asenne ratkaisee. Arvostus ratkaisee. Arvostelu katkaisee.

Kun innostuu, niin onnistuu. Kun onnistuu, niin innostuu.

Viime kädessä johdan aina itsestäni käsin ihmisiä.

Tulla kuulluksi ja nähdyksi omana itsenään.

Työyhteisötaidot muutoksessa

- Konkreettisen ja käytännönläheisen valmennuksen päähuomio on työyhteisötaidoissa, muutoksen hallinnassa, omassa roolissa työyhteisön jäsenenä, erilaisten ihmisten oikeanlaisessa huomioimisessa ja työyhteisön dynamiikassa. Lisäksi keskustellaan yhteishengen lisäämisestä.

- Valmennus sisältää kattavat materiaalipaketit osallistujille sekä luottamuksellisen ennakkokyselyn ja sen työstämisen.

Valmennuksen sisältöä:

Minä muutoksessa. Aivot sanovat muutoksen edessä EI.

- Mistä löytyvät kuuntelemisen ja puhumisen taitoni? 

- Sukupuolien väliset erot ja minimipalaute.

- Miten hyväksyn erilaisuutta, tulen kuulluksi, ennakoin ja sitoudun työhöni?

Muutos tapahtuu mielessä. Erilaiset muutokseen suhtautujat osana työyhteisöä.

- Ikuinen optimisti, Pupu piilossa vai Verkahousut? Exell-taulukko, Eläkeputkessa ja MiksiMiksi-tyyppi? Näin otan huomioon erilaiset muutokseen suhtautujat.

- Mikään ei muutu, jos mikään ei muutu.

- Rajojen asettamisen taito ja toisten rajojen kunnioittaminen.

- Töissä vai leikkipuistossa? Aikuinen -aikuinen -vuorovaikutuksen haasteet. 

- Näin viestin taitavasti haasteellisissakin tilanteissa. 

- Sanaton viestintä paljastaa. Sanottua, kirjoitettua ja viestittyä ei saa takaisin. 

Onks pakko, jos ei haluu?

- Häkeltyminen ja provosoituminen osana työtäni.

- Erilaiset viestintä- ja puoliensa pitämistyylit.

- Ihminen tulkitsee asioita salamannopeasti ennen kaikkea väärin sekä tahallaan että vahingossa.

- Sorrunko ”En mä nyt ehdi”-, ”Ei mua kiinnosta” vai ”Ei kai mun tartte” -toteamuksiin?

Vahvuuteni Kehityskohteeni

Menestyksekkään Muutoksen Työkalupakki

Valmennuksen tavoitteet

- Saada konkreettisia ja käytännönläheisiä työkaluja omaan työhön muuttuvassa ympäristössä. 

- Lisätä ymmärrystä omassa mielessä tapahtuvista luonnollisista asioista, jotka hidastavat muutosta.

- Oman työroolin kirkastaminen ja henkilökohtaisten vuorovaikutustaitojen vahvistaminen.

- Tunnistaa itselleen toimivimmat viestintä- ja vuorovaikutustyylit haasteellisissa muutostilanteissa.

- Ymmärtää työyhteisötaitojen ja oman asenteen merkitys onnistuneessa työssä. 

- Osata lukea vastapuolta ja hänen sanatonta viestintäänsä.

- Vahvistaa käsitystä omista vahvuuksista ja niiden hyödyntämisestä omassa työssään. 

- Tunnistaa omat ja työyhteisön kehitettävät osa-alueet ja tarttua niiden kehittämiseen.

Haluatko kuulla lisää? Ota yhteyttä!

Pikavalikko

Valmentaja

Essi Juvakka viestintävalmentaja, psykologi PsM, psykoterapeutti ET, perheterapeutti

Tehnyt esimies-, johtoryhmä- ja työhyvinvointivalmennuksia sekä vuorovaikutus-, viestintä-, asiakaspalvelu-, myynti- ja esiintymistaitovalmennuksia yrityksille, yhteisöille, ammattiliitoille, ministeriöille ja oppilaitoksille 25 vuoden ajan. Antanut myös yksityisvalmennusta ja tehnyt työnohjausta ja coachingia sekä työyhteisöristiriitojen selvittämistä, johtoryhmien ja hallitustyöskentelyn kehittämistä ja uraohjausta. Vetänyt webinaareja, kehittämis- ja virkistyspäiviä ja kick off:eja. Työskentelyssä yhdistyvät viestinnälliset ja psykologiset menetelmät.

Lue lisää