Hankalia ihmisiä ei ole olemassakaan.

Asenne ratkaisee. Arvostus ratkaisee. Arvostelu katkaisee.

Kun innostuu, niin onnistuu. Kun onnistuu, niin innostuu.

Viime kädessä johdan aina itsestäni käsin ihmisiä.

Tulla kuulluksi ja nähdyksi omana itsenään.

Työhyvinvointia ympäri vuoden

- Valmennukset voidaan toteuttaa ½ - päivän (esim. klo 9-13) tai päivän kokonaisuuksina. 

- Toteutuksia voi olla esimerkiksi kaksi kertaa keväällä ja kaksi kertaa syksyllä ja päätöskerta keväällä. 

- Valmennuksia on mahdollista järjestää myös esimerkiksi kolmena (A, B ja C) samanlaisena toistuvana kokonaisuutena tai niin, että osa osallistujista on mukana etäyhteyden välityksellä. 

- Kokonaisuuksien otsikot rakennetaan tarpeiden mukaan.

- Valmennuksen päätteeksi voidaan osallistujien kanssa toteuttaa Työhyvinvoinnin Käsikirja.

- Valmennuksen sisältöjä tarkennetaan prosessin edetessä.

Valmennuksen tavoitteet

- Työyhteisön vuorovaikutustaitojen parantaminen ja toisen työn arvostaminen. 

- Ymmärtää työyhteisötaitojen ja oman asenteen merkitys onnistuneessa työssä. 

- Tunnistaa itselleen toimivimmat viestintä- ja vuorovaikutustyylit haasteellisissa tilanteissa.

- Nostaa työhyvinvointia ottamalla puheeksi asioita, joihin ihmiset törmäävät arjessaan. 

- Omien vuorovaikutustaitojen parantaminen ja rohkeuden lisääntyminen haasteellisissa työtilanteissa ja työyhteisössä.

- Oppia tunnistamaan ja hallitsemaan omia tunnetiloja myös haastavissa tilanteissa. 

- Saada lisää konkreettisia ja käytännönläheisiä työkaluja omaan työhön. 

- Vahvistaa käsitystä omista vahvuuksista ja niiden hyödyntämisestä omassa työssään. 

- Oppia tunnistamaan omat kehitettävät osa-alueet ja tarttua niiden kehittämiseen.

Valmennuksen esimerkkisisältöä

1. Työyhteisötaidot Viihtyisän Työyhteisön Avaintekijöinä

- Mistä löytyvät kuuntelemisen ja puhumisen taitoni? 

- Sukupuolien väliset erot ja minimipalaute.

- Miten hyväksyn erilaisuutta, tulen kuulluksi, ennakoin ja sitoudun työhöni?

- Rajojen asettamisen taito ja toisten rajojen kunnioittaminen.

Töissä vai leikkipuistossa? Aikuinen-aikuinenvuorovaikutuksen haasteet. 

- Näin viestin taitavasti haasteellisissakin tilanteissa. 

- Sanaton viestintä paljastaa. Sanottua, kirjoitettua ja viestittyä ei saa takaisin. 

- Häkeltyminen ja provosoituminen osana työtäni.

- Erilaiset viestintä- ja puoliensa pitämistyylit.

- Ihminen tulkitsee asioita salamannopeasti ennen kaikkea väärin sekä tahallaan että vahingossa.

- Sorrunko ”En mä nyt ehdi”-, ”Ei mua kiinnosta” vai ”Ei kai mun tartte” -toteamuksiin?

Vahvuuteni ja Kehityskohteeni

Viihtyisän Työyhteisön Työkalupakki

2. Haasteelliset vuorovaikutustilanteet 

Pulssi nousee ja sydän tykyttää. Suututtaa ja tekee mieli sanoa suorat sanat. Joudun hillitsemään itseni, jotta pysyn asiallisena. Silti ajoittain pääsee sammakoita ja pitäisi nukkua yön yli ennen kommentoimista. Tuntuuko tutulta? Sisältyykö arkityöhösi haasteellisia tilanteita?

Häkeltyessä ja provosoituessa häviää vuorovaikutustilanteessa. Mistä löydän rakentavampia tapoja toimia?

Näin kuuntelen ja taltutan hankalan ihmisen.

- Mitä otan huomioon haasteellisissa tilanteissa?

- Myönteisyyden mahtava voima.  

- Miten saan parhaan kontaktin ja viestini perille sekä löydän oikean kanavan?

- Hengitä ja ota aikalisä. Näin taltutan adrenaliinin. 

Onnistunko aikuinen - aikuinen -vuorovaikutuksessa?

- Miten pysyn aikuisena, vaikka suututtaa? Tunteet tarttuvat, vaikka en haluaisi. Vastapuolen ei tarvitse tietää tunteitani.

- Jaksanko kuunnella? Tulkitsenko liikaa vastapuolta?

- Rajojen asettamisen taito ja toisten rajojen kunnioittaminen.

- Sanaton viestintäni paljastaa. Sanottua, kirjoitettua ja viestittyä ei saa takaisin.

- Turha häkeltyä ja provosoitua mistään.

- Se, mitä luvataan, tehdään.

- Lyhyt, selkeä, ytimekäs ja ystävällinen vastaus tehoaa. 

Vahvuuteni ja Kehityskohteeni

Työkalupakkini Haasteellisiin Vuorovaikutustilanteisiin

3. Erilaisuus työyhteisön voimavarana 

Miten työyhteisössämme hyväksytään erilaisuutta? Ovatko työyhteisön vuorovaikutustaidot solmussa? Osataanko erilaisuus nähdä rikkautena? Ovatko puheliaat ja äänekkäät aina oikeassa? Kenen tahto voittaa, ketä kuunnellaan ja kuka jää tallatuksi? Kuka on viime kädessä vastuussa työyhteisön vuorovaikutuksesta? 

Ihmisten erilaisuus on jokaisen työyhteisön haaste, joka on oikein käytettynä mahtava rikkaus. Hyvä ja pätevä työntekijä kykenee näkemään erilaisuuden haasteista huolimatta rikkautena. Erilaiset ihmiset ovat työyhteisön voimavara, jota tulisi hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla ja päästä näin parhaisiin tuloksiin ja toivottuihin tavoitteisiin.  

Hankalia ihmisiä ei ole olemassakaan

- Erilaisuuden Roolikartta: erilaiset viestintätyylit ja vastaanottamis- ja hahmottamistavat

- Puheliaat ja hiljaisemmat, nopeat ja hitaat, Kuumakallet ja Jääkallet.

- Miten osaan muokata ja mukauttaa viestintääni vastapuolen viestintätyylin mukaan?

- Skaalaus vuorovaikutuksen parantajana.

- Miten tulkitsen erilaisuutta: positiivinen - negatiivinen erilaisuus 

- Osaanko pitää puoliani?

- Puheliaat ja hiljaisemmat. - miten vakuutan erilaiset ihmiset omalla viestinnälläni?

Vahvuuteni ja Kehityskohteeni

Erilaisuuden Työkalupakki

4. Työn ja arjen yhteensovittaminen

Arki voimavarana työelämässä - työ voimavarana arki-elämässä.

- Näin selviän työelämän paineissa.

- Työ- ja arki-elämän haasteet - yhteensovittamisen mahdollisuus?

- Tehokas ajankäyttö: aikatasapaino hyvinvoinnin perustana.

Asiat, joihin voin vaikuttaa ja joihin en voi vaikuttaa.

- Omat rajat ja muiden rajojen kunnioittaminen. 

- Kuinka osaan rajata ja sanoa EI?

Mitä kuuluu hyvinvoinnin pöydälleni?

- Tyytyväinen työntekijä - oma hyvinvointi.

- Onnistumisen, riittämättömyyden ja syyllisyyden tunteet.

Vahvuuteni ja Kehityskohteeni 

Työn- ja Arjen Yhteensovittamisen Työkalupakki

Työhyvinvoinnin Käsikirja

- Työpaikkamme Työhyvinvoinnin Säännöt.

- Ohjeet ja neuvot työntekijöille työhyvinvoinnin parantamiseksi.

- Terveisiä Esimiehille. 

Haluatko kuulla lisää? Ota yhteyttä!

Pikavalikko

Valmentaja

Essi Juvakka viestintävalmentaja, psykologi PsM, psykoterapeutti ET, perheterapeutti

Tehnyt esimies-, johtoryhmä- ja työhyvinvointivalmennuksia sekä vuorovaikutus-, viestintä-, asiakaspalvelu-, myynti- ja esiintymistaitovalmennuksia yrityksille, yhteisöille, ammattiliitoille, ministeriöille ja oppilaitoksille 25 vuoden ajan. Antanut myös yksityisvalmennusta ja tehnyt työnohjausta ja coachingia sekä työyhteisöristiriitojen selvittämistä, johtoryhmien ja hallitustyöskentelyn kehittämistä ja uraohjausta. Vetänyt webinaareja, kehittämis- ja virkistyspäiviä ja kick off:eja. Työskentelyssä yhdistyvät viestinnälliset ja psykologiset menetelmät.

Lue lisää