Hankalia ihmisiä ei ole olemassakaan.

Asenne ratkaisee. Arvostus ratkaisee. Arvostelu katkaisee.

Kun innostuu, niin onnistuu. Kun onnistuu, niin innostuu.

Viime kädessä johdan aina itsestäni käsin ihmisiä.

Tulla kuulluksi ja nähdyksi omana itsenään.

Ymmärrä ihmistä, paranna vuorovaikutusta, taklaa haasteelliset tilanteet – näe erilaisuus mahdollisuutena

Pulssi nousee ja sydän tykyttää. Suututtaa ja tekee mieli sanoa suorat sanat. Joudunko hillitsemään itseni, jotta pysyn asiallisena? Silti ajoittain pääsee sammakoita ja pitäisi nukkua yön yli ennen kommentoimista, sillä häkeltyessä ja provosoituessa häviää vuorovaikutustilanteessa.. Tuntuuko tutulta? Osaatko nähdä erilaisuuden rikkautena? Sisältyykö arkityöhösi haasteellisia tilanteita? Herättävätkö tietynlaiset ihmiset sinussa voimakkaita tunteita?

 • Konkreettinen, käytännönläheinen ja osallistava valmennus, jossa päähuomio on erilaisten ihmisten ymmärtämisessä, oikeanlaisessa huomioimisessa ja heihin vaikuttamisessa sekä taitavassa vuorovaikutuksessa haasteellisissa tilanteissa. 
 • Valmennuksessa käsitellään myös erilaisuutta työyhteisön voimavarana, erilaisten ihmisten ja osaajien arvostamista tavoiteltaessa parasta lopputulosta sekä viestintävälineiden taitavaa hallintaa.
 • Valmennus sisältää kattavat materiaalipaketit osallistujille sekä ennakko- ja välitehtävät, jotka tukevat oppimista ja kehittymistä.

Ihmisten erilaisuus on jokaisen työyhteisön haaste ja oikein käytettynä mahtava rikkaus. Hyvä ja pätevä työntekijä kykenee näkemään erilaisuuden haasteista huolimatta rikkautena. Erilaiset ihmiset ovat työyhteisön voimavara, jota tulisi hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla ja päästä näin parhaisiin tuloksiin ja toivottuihin tavoitteisiin.  

Valmennuksen tavoitteet 

 • Saada konkreettisia ja käytännönläheisiä työkaluja vakuuttavaan esimiestyöhön.  
 • Tunnistaa omat viestintä- ja vuorovaikutustyylit erilaisten ihmisten kanssa.
 • Henkilökohtaisten vuorovaikutustaitojen vahvistaminen ja rohkeuden lisääntyminen haasteellisissa tilanteissa ja työyhteisössä.
 • Työyhteisön vuorovaikutustaitojen parantaminen.
 • Tunnistaa ja osata hyödyntää muiden työntekijöiden erilaisuuden monet ulottuvuudet. 
 • Löytää omat vahvuudet ja konkreettiset kehityskohteet erilaisten ihmisten kohtaamiseen.

Näin kuuntelen ja taltutan hankalan ihmisen

 • Mitä otan huomioon haasteellisissa tilanteissa?
 • Myönteisyyden mahtava voima.  

Sisäinen asiakkuus – ulkoinen asiakkuus - myös oman talon sisällä

 • Näin olen vakuuttava, vaikuttava ja luotettava: vakuuttava viestintä ja viestinnän viholliset. Työssä onnistumisen edellytykset.
 • Kuka meillä johtaa? Olenko pomo vai hiiri? Näin otan johtajuuden itselleni.
 • Onko johtamistyylini aktiivinen vai passiivinen? Olenko tunne- vai tehtäväjohtaja? - Tarpeeksi lähellä - Riittävän kaukana. 
 • Ensivaikutelmaan voin vaikuttaa omalla toiminnallani.
 • Näin mukaudun vastapuoleen onnistuneesti.
 • Miten saan parhaan kontaktin ja viestini perille sekä löydän oikean kanavan?
 • Näin pärjään etäesimiehenä.

Onnistunko aikuinen-aikuinenvuorovaikutuksessa?

 • Miten pysyn aikuisena, vaikka suututtaa? - Hengitä ja ota aikalisä. Näin taltutan adrenaliinin. 
 • Tunteet tarttuvat, vaikka en haluaisi. Vastapuolen ei tarvitse tietää tunteitani.
 • Jaksanko kuunnella? Tulkitsenko liikaa vastapuolta?
 • Rajojen asettamisen taito ja toisten rajojen kunnioittaminen.
 • Sanaton viestintäni paljastaa. Sanottua, kirjoitettua ja viestittyä ei saa takaisin.
 • Turha häkeltyä ja provosoitua mistään.
 • Se, mitä luvataan, tehdään.
 • Lyhyt, selkeä, ytimekäs ja ystävällinen vastaus tehoaa. 

Erilaisuus työyhteisön voimavarana 

 • Hankalia ihmisiä ei ole olemassakaan
 • Erilaiset viestintätyylit ja vastaanottamis- ja hahmottamistavat.
 • Erilaisuuden Roolikartta.
 • Miten osaan muokata ja mukauttaa omaa viestintääni vastapuolen viestintätyylin mukaan?
 • Skaalaus vuorovaikutuksen parantajana.
 • Miten tulkitsen erilaisuutta: positiivinen - negatiivinen erilaisuus. 
 • Osaanko pitää puoliani?
 • Puheliaat ja hiljaisemmat. - miten vakuutan erilaiset ihmiset omalla viestinnälläni?

Näin osaan muokata viestintääni ja mukautua tilanteeseen. Näin saan kontaktin ja hallitsen viestintävälineet

 • Luotettavuus: se, mitä luvataan, tehdään
 • Viestintääni estävät liikennemerkit
 • Riittämättömyyden ja suuttumuksen tunteet.
 • Nyrkkisääntöjä viestintävälineiden käyttöön. Viestintävälineiden edut ja haasteet.

 • Havaintomateriaalin suunnittelu ja rajaus.

 • Työntekijät havaintojen tekijöinä. Aikuinen vaativana vuorovaikutuskumppanina.

 • Media ja some hallintaan.

Vahvuuteni ja kehityskohteeni 

Haasteellisten Vuorovaikutustilanteiden ja Erilaisuuden Ymmärtämisen Työkalupakki

Haluatko kuulla lisää? Ota yhteyttä!

Pikavalikko

Valmentaja

Essi Juvakka viestintävalmentaja, psykologi PsM, psykoterapeutti ET, perheterapeutti

Tehnyt esimies-, johtoryhmä- ja työhyvinvointivalmennuksia sekä vuorovaikutus-, viestintä-, asiakaspalvelu-, myynti- ja esiintymistaitovalmennuksia yrityksille, yhteisöille, ammattiliitoille, ministeriöille ja oppilaitoksille 25 vuoden ajan. Antanut myös yksityisvalmennusta ja tehnyt työnohjausta ja coachingia sekä työyhteisöristiriitojen selvittämistä, johtoryhmien ja hallitustyöskentelyn kehittämistä ja uraohjausta. Vetänyt webinaareja, kehittämis- ja virkistyspäiviä ja kick off:eja. Työskentelyssä yhdistyvät viestinnälliset ja psykologiset menetelmät.

Lue lisää