Hankalia ihmisiä ei ole olemassakaan.

Asenne ratkaisee. Arvostus ratkaisee. Arvostelu katkaisee.

Kun innostuu, niin onnistuu. Kun onnistuu, niin innostuu.

Viime kädessä johdan aina itsestäni käsin ihmisiä.

Tulla kuulluksi ja nähdyksi omana itsenään.

Yksilöllinen motivointi ja innostaminen

Kun innostuu, niin onnistuu. Kun onnistuu, niin innostuu. Miten osaan motivoida ja innostaa yksilöllisesti? Miten työyhteisössämme hyväksytään erilaisuutta? Tunnenko ihmiset riittävän hyvin? Osaanko nähdä erilaisuuden rikkautena? Ovatko puheliaat ja äänekkäät aina oikeassa? Kenen tahto voittaa, ketä kuunnellaan ja kuka jää tallatuksi? Kuka on viime kädessä vastuussa työyhteisömme vuorovaikutuksesta?

Ihmisten erilaisuus on oikein käytettynä jokaisen työyhteisön mahtava rikkaus. Hyvä ja pätevä esimies kykenee näkemään erilaisuuden haasteista huolimatta mahdollisuutena. Erilaiset ihmiset ovat työyhteisön voimavara, jota tulisi hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla ja päästä näin parhaisiin tuloksiin ja toivottuihin tavoitteisiin.  

Valmennuksen tavoitteet

- Tunnistaa onnistumistekijät ja motivoitumisen aiheet erilaisten ihmisten kanssa.

- Löytää omat vahvuudet ja konkreettiset kehityskohteet erilaisten ihmisten motivoimiseen ja innostamiseen.

Kun innostuu, niin onnistuu. Kun onnistuu, niin innostuu. 

- Motivoinnin portaat? Mistä minä motivoidun ja innostun?

- Kerran päivässä, kerran viikossa, kerran kuussa.

- Rehellisyys ja luottamus motivoinnin ja innostamisen takana.

- Hankalia ihmisiä ei ole olemassakaan

- Erilaiset viestintätyylit

- Erilaiset vastaanottamis- ja hahmottamistavat

- Erilaisuuden Roolikartta

Innostujatyypit ja -tyylit

- Miten osaan muokata ja mukauttaa omaa viestintääni vastapuolen viestintätyylin mukaan?

- Skaalaus vuorovaikutuksen parantajana.

- Miten tulkitsen erilaisuutta: positiivinen - negatiivinen erilaisuus 

- Osaanko pitää puoliani?

- Puheliaat ja hiljaisemmat. - miten vakuutan erilaiset ihmiset omalla viestinnälläni?

Vahvuuteni ja Kehityskohteeni

Haluatko kuulla lisää? Ota yhteyttä!

Pikavalikko

Valmentaja

Essi Juvakka viestintävalmentaja, psykologi PsM, psykoterapeutti ET, perheterapeutti

Tehnyt esimies-, johtoryhmä- ja työhyvinvointivalmennuksia sekä vuorovaikutus-, viestintä-, asiakaspalvelu-, myynti- ja esiintymistaitovalmennuksia yrityksille, yhteisöille, ammattiliitoille, ministeriöille ja oppilaitoksille 25 vuoden ajan. Antanut myös yksityisvalmennusta ja tehnyt työnohjausta ja coachingia sekä työyhteisöristiriitojen selvittämistä, johtoryhmien ja hallitustyöskentelyn kehittämistä ja uraohjausta. Vetänyt webinaareja, kehittämis- ja virkistyspäiviä ja kick off:eja. Työskentelyssä yhdistyvät viestinnälliset ja psykologiset menetelmät.

Lue lisää