Hankalia ihmisiä ei ole olemassakaan.

Asenne ratkaisee. Arvostus ratkaisee. Arvostelu katkaisee.

Kun innostuu, niin onnistuu. Kun onnistuu, niin innostuu.

Viime kädessä johdan aina itsestäni käsin ihmisiä.

Tulla kuulluksi ja nähdyksi omana itsenään.

Taitava palautteenanto, puheeksiotto ja varhainen puuttuminen ja välittäminen

 • Valmennukseen voidaan liittää palautteenantoon, puheeksiottamiseen ja varhaiseen puuttumiseen liittyvä ryhmätyö lisäämään esimiesten konkreettisia valmiuksia.
 • Mikäli voidaan työskennellä 8-10 henkilön pienryhmällä, voidaan toteuttaa myös 4 tunnin videointiosuus, jolloin jokainen osallistuja saa videopalautteen avulla henkilökohtaista palautetta omista taidoistaan ja kehityskohteistaan. Jokainen esimies pääsee harjoittelemaan esimiehen ja työntekijän roolia. Hän ottaa vaikean asian puheeksi ja saa kokea, miltä haastavan asian esille ottaminen itsestä työntekijän roolissa tuntuu. Tällöin aamupäivä voi olla tieto-osuutta ja iltapäivä videoharjoittelua. Kustannuksia voidaan myös karsia siten, että tieto-osuuteen (3-4 h) tulee isompi ryhmä ja videointiryhmiä (a’ 4 h) on useita. 

Valmennuksen tavoitteet 

 • Saada konkreettisia ja käytännönläheisiä työkaluja palautteenanto- ja puheeksiottotilanteisiin. Vuorovaikutustaitojen parantaminen ja rohkeuden lisääntyminen haasteellisissa puheeksiottotilanteissa ja työyhteisössä.
 • Oppia tunnistamaan ja hallitsemaan omia tunnetiloja haastavissa tilanteissa. 
 • Löytää henkilökohtaiset vahvuudet ja konkreettiset kehityskohteet palautteenanto-, puheeksiotto- ja puuttumistilanteissa. 

Näin annan palautetta, onnistun puheeksiotossa ja uskallan nostaa leijonan pöydälle 

 • Mitä otan huomioon haasteellisissa tilanteissa? Onnistunko aikuinen - aikuinen -vuorovaikutuksessa? Miten pysyn aikuisena, vaikka suututtaa?
 • Jaksanko kuunnella? Tulkitsenko liikaa vastapuolta?
 • Rajojen asettamisen taito ja toisten rajojen kunnioittaminen.

Kiteytä viestisi 3 asiaan – anna 3 kehityskohdetta

 • Miten saan parhaan kontaktin ja viestini perille sekä löydän oikean kanavan?
 • Sanaton viestintäni paljastaa. Sanottua - Kirjoitettua - Viestittyä ei saa takaisin.
 • Turha häkeltyä ja provosoitua mistään.
 • Se, mitä luvataan, tehdään.
 • Näin kuuntelen ja taltutan hankalan ihmisen. Hengitä ja ota aikalisä. Näin taltutan adrenaliinin. 
 • Lyhyt, selkeä, ytimekäs ja ystävällinen viesti tehoaa. 
 • ”En mä nyt ehdi”, ”Ei mua kiinnosta” vai ”Ei kai mun tartte” –tyylit osana arkea.
 • Riittämättömyyden ja suuttumuksen tunteet. Miten pidän puoliani?

Vahvuuteni ja Kehityskohteeni

Haasteellisen Palautteenannon, Puheeksioton ja Varhaisen Välittämisen Työkalupakki

Haluatko kuulla lisää? Ota yhteyttä!

Pikavalikko

Valmentaja

Essi Juvakka viestintävalmentaja, psykologi PsM, psykoterapeutti ET, perheterapeutti

Tehnyt esimies-, johtoryhmä- ja työhyvinvointivalmennuksia sekä vuorovaikutus-, viestintä-, asiakaspalvelu-, myynti- ja esiintymistaitovalmennuksia yrityksille, yhteisöille, ammattiliitoille, ministeriöille ja oppilaitoksille 25 vuoden ajan. Antanut myös yksityisvalmennusta ja tehnyt työnohjausta ja coachingia sekä työyhteisöristiriitojen selvittämistä, johtoryhmien ja hallitustyöskentelyn kehittämistä ja uraohjausta. Vetänyt webinaareja, kehittämis- ja virkistyspäiviä ja kick off:eja. Työskentelyssä yhdistyvät viestinnälliset ja psykologiset menetelmät.

Lue lisää