Hankalia ihmisiä ei ole olemassakaan.

Asenne ratkaisee. Arvostus ratkaisee. Arvostelu katkaisee.

Kun innostuu, niin onnistuu. Kun onnistuu, niin innostuu.

Viime kädessä johdan aina itsestäni käsin ihmisiä.

Tulla kuulluksi ja nähdyksi omana itsenään.

Näin kohtaan erilaiset ihmiset - Erilaisuus työyhteisön voimavarana

Miten työyhteisössämme hyväksytään erilaisuutta? Ovatko vuorovaikutustaidot solmussa? Osataanko erilaisuus nähdä rikkautena? Ovatko puheliaat ja äänekkäät aina oikeassa? Kenen tahto voittaa, ketä kuunnellaan ja kuka jää tallatuksi? Kuka on viime kädessä vastuussa työyhteisön vuorovaikutuksesta? 

Ihmisten erilaisuus on jokaisen työyhteisön haaste, mutta oikein käytettynä mahtava rikkaus. Hyvä ja pätevä työntekijä kykenee näkemään erilaisuuden haasteista huolimatta rikkautena. Erilaiset ihmiset ovat työyhteisön voimavara, jota tulisi hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla ja päästä näin toivottuihin tavoitteisiin.  

Valmennuksen tavoitteet

- Tunnistaa omat viestintä- ja vuorovaikutustyylit erilaisten ihmisten kanssa.

- Tunnistaa ja osata hyödyntää työntekijöiden erilaisuuden monet ulottuvuudet. 

- Löytää omat vahvuudet ja konkreettiset kehityskohteet erilaisten ihmisten kohtaamiseen.

- Työyhteisön vuorovaikutustaitojen parantaminen.

Erilaisuuden Roolikartta

- Hankalia ihmisiä ei ole olemassakaan

- Nopeat ja hitaat. Puheliaat ja hiljaisemmat. 

- Näin vakuutan erilaiset ihmiset omalla viestinnälläni.

Kuumakallet ja Jääkallet

- Erilaiset viestintätyylit

- Erilaiset vastaanottamis- ja hahmottamistavat

- Osaanko pitää puoliani? Puoliensa pitäjät ja helposti tallattavat.

- Miten osaan muokata ja mukauttaa omaa viestintääni vastapuolen viestintätyylin mukaan?

- Skaalaus vuorovaikutuksen parantajana.

Positiivinen ja negatiivinen erilaisuus?

- Miten tulkitsen erilaisuutta?

- Samanlainen kuin minä. Plussaa vai miinusta?

Vahvuuteni ja Kehityskohteeni

Erilaisuuden Työkalupakki

Haluatko kuulla lisää? Ota yhteyttä!

Pikavalikko

Valmentaja

Essi Juvakka viestintävalmentaja, psykologi PsM, psykoterapeutti ET, perheterapeutti

Tehnyt esimies-, johtoryhmä- ja työhyvinvointivalmennuksia sekä vuorovaikutus-, viestintä-, asiakaspalvelu-, myynti- ja esiintymistaitovalmennuksia yrityksille, yhteisöille, ammattiliitoille, ministeriöille ja oppilaitoksille 25 vuoden ajan. Antanut myös yksityisvalmennusta ja tehnyt työnohjausta ja coachingia sekä työyhteisöristiriitojen selvittämistä, johtoryhmien ja hallitustyöskentelyn kehittämistä ja uraohjausta. Vetänyt webinaareja, kehittämis- ja virkistyspäiviä ja kick off:eja. Työskentelyssä yhdistyvät viestinnälliset ja psykologiset menetelmät.

Lue lisää