Hankalia ihmisiä ei ole olemassakaan.

Asenne ratkaisee. Arvostus ratkaisee. Arvostelu katkaisee.

Kun innostuu, niin onnistuu. Kun onnistuu, niin innostuu.

Viime kädessä johdan aina itsestäni käsin ihmisiä.

Tulla kuulluksi ja nähdyksi omana itsenään.

Rakenna esimiesvalmennus

Esimiehille suunnattu valmennus toteutetaan 1, 3, 6 tai 12 kuukauden kokonaisuutena, jossa tapaamisia (4 h / 1 päivä) on esimerkiksi kerran kuussa.

Valmennuksen teemat valitaan esimiesten ajankohtaisista ja henkilökohtaisista kehitystarpeista lähtien. Sisällöllinen päähuomio on taitavan esimiehen roolissa, vaativien tilanteiden hallinnassa ja erilaisten ihmisten huomioimisessa oikealla tavalla.

Valmennuskokonaisuuden teemoja räätälöidään tarpeen mukaan.

Osa valmennuksesta voidaan toteuttaa pienryhmissä (8-10 henkeä), jolloin jokainen osallistuja pääsee harjoittelemaan aitoja esimiestilanteita ja saa palautetta omista taidoistaan ja kehityskohteistaan videopalautteen avulla. Tällöin kyseisestä aiheesta voidaan järjestää yhteinen tieto-osuus (4 h) ja lisäksi on pienryhmäharjoittelua (4 h / ryhmä).

Haluttaessa esimiehet jaetaan valmennuksessa sparraus-pareihin, jotka saavat välitehtäviä tukemaan talon sisäisen osaamisen jakamista ja uusien asioiden jakautumista käytännöiksi. Samalla saadaan hyötykäyttöön valmiiksi vahva sisäinen osaaminen.

Valmennuksen rinnalla on mahdollista käynnistää myös esimiesten ryhmäcoaching, Yhden ryhmän koko on maksimissaan 10 esimiestä. 

Valmennukseen voidaan liittää myös esimiehen mahdollisuus henkilökohtaiseen puhelincoachingiin esim. 2-3 kertaa valmennuksen aikana, jolloin hän voi peilata valmentajan kanssa asioista, joita hän ei rohkene tai halua ottaa esille suuressa ryhmässä.

Valmennus sisältää kattavat materiaalipaketit sekä ennakko- ja välitehtävät sekä niiden työstämisen.

Haluatko kuulla lisää? Ota yhteyttä!

Pikavalikko

Käytännönläheinen teollisuusalan organisaatiomme ja Essive Oy:n konsultin valmennustapa kohtasivat hyvin toisensa mukaansatempaavassa ja osallistavassa kaikille esimiehillemme suunnatussa valmennuskokonaisuudessa. Oppien avulla pystyi ymmärtämään johtamisen psykologiaa ja käsittelemään monia esimiestyön haasteellisia vuorovaikutustilanteita. Myös esimiehen oma jaksaminen huomioitiin erilaisten harjoitteiden ja muistilistojen avulla. Jokainen osallistuja keskittyi poikkeuksellisen hyvin jokaiseen valmennuspäivään.

Minna Lähteenmäki, Henkilöstöpäällikkö

Peikko Finland Oy / Peikko Group

Toteutimme osastollamme kokonaisuudessaan puolitoista vuotta kestäneen työyhteisövalmennuksen. Siihen liittyvä esimiescoaching tuki työyhteisövalmennuksen onnistumista, sillä konsultti haastoi minua voimakkaasti havaitsemaan omia kehityskohteitani esimiehenä ja hakemaan parempia toimintatapoja koko työyhteisön hyväksi.

Seppo Kuitunen, lakiasiainjohtaja

SOK S-ryhmä

Jokainen osallistuja sai henkilökohtaista palautetta omista vahvuuksistaan ja kehityskohteistaan. Kun mietit esimiesvalmennusta, Essive Oy on ehdottoman suositeltava valinta.

Minna Lähteenmäki, henkilöstöpäällikkö

Peikko Finland Oy

Oppien avulla pystyi ymmärtämään johtamisen psykologiaa ja käsittelemään monia esimiestyön haasteellisia vuorovaikutustilanteita.

Minna Lähteenmäki, henkilöstöpäällikkö

Peikko Finland Oy

Valmentaja

Valmentanut vuorovaikutus-, viestintä- ja esiintymistaitoa sekä esimies-, johtoryhmä- ja työhyvinvointivalmennuksia yrityksille, yhteisöille ja oppilaitoksille. Antanut myös yksityisvalmennusta ja tehnyt työnohjausta ja coachingia yli 20 vuoden ajan. Valmennuksissa yhdistyvät viestinnälliset ja psykologiset menetelmät.

Lue lisää