Hankalia ihmisiä ei ole olemassakaan.

Asenne ratkaisee. Arvostus ratkaisee. Arvostelu katkaisee.

Kun innostuu, niin onnistuu. Kun onnistuu, niin innostuu.

Viime kädessä johdan aina itsestäni käsin ihmisiä.

Tulla kuulluksi ja nähdyksi omana itsenään.

Työyhteisökonsultti mukana purkamassa tutkimuksen tuloksia

  • a’ 4 h purkutilaisuus 
  • 1 h suunnittelupalaveri esimiehen kanssa kasvokkain tai puhelimessa

Työyhteisökonsultti on mukana purkamassa tutkimuksen tuloksia, jotka saattavat olla kolaus esimiehelle ja hänen itsetunnolleen. Ulkopuolisen ihmisen läsnäolo helpottaa asian käsittelyä, eikä työntekijöille tule tunnetta, että heiltä vaaditaan vastauksia, miten he ovat henkilökohtaisesti tutkimuksen kohtiin vastanneet.

Ennen varsinaista purkutilaisuutta konsultti tapaa esimiehen (1 h), jolloin sovitaan, miten tulokset puretaan. Sen lisäksi mietitään tilaisuuden muuta sisältöä ja sen toteutusta. 

Varsinaisessa purkutilaisuudessa (4 h) esimiehellä on vastuu tuloksien purusta ja konsultti keskusteluttaa työntekijöitä, miksi juuri tällainen tulos on tietyistä kohdista tullut. 

Sen lisäksi tehdään pienryhmissä kehitystyötä. Jokainen ryhmä listaa konkreettisia asioita, joita heidän mielestään on syytä muuttaa ja kehittää. He, jotka tekevät ”kädet savessa töitä”, tietävät yleensä hyvin, miten jonkin asian voisi tehdä paremmin ja tehokkaammin. Lisäksi työntekijöillä on konkreettisia toivomuksia liittyen esimiestyöhön. 

Näin heti purkutilaisuuden yhteydessä saadaan jo tartuttua välittömiin kehitysideoihin ja sovittua ainakin joistakin asioista, joita tehdään jatkossa toisin. Osa esitetyistä ideoista on toki myös sellaisia, joita esimies ei tule toteuttamaan ja hänen tulee viestiä niistä jossain vaiheessa henkilökunnalleen.

Purkutilaisuuden jälkeen esimiehen kanssa istutaan jälleen alas (1 h) ja mietitään, mihin toimenpiteisiin ryhdytään välittömästi ja mihin pienellä viiveellä. 

Haluatko kuulla lisää? Ota yhteyttä!

Valmentaja

Essi Juvakka viestintävalmentaja, psykologi PsM, psykoterapeutti ET, perheterapeutti

Tehnyt esimies-, johtoryhmä- ja työhyvinvointivalmennuksia sekä vuorovaikutus-, viestintä-, asiakaspalvelu-, myynti- ja esiintymistaitovalmennuksia yrityksille, yhteisöille, ammattiliitoille, ministeriöille ja oppilaitoksille 25 vuoden ajan. Antanut myös yksityisvalmennusta ja tehnyt työnohjausta ja coachingia sekä työyhteisöristiriitojen selvittämistä, johtoryhmien ja hallitustyöskentelyn kehittämistä ja uraohjausta. Vetänyt webinaareja, kehittämis- ja virkistyspäiviä ja kick off:eja. Työskentelyssä yhdistyvät viestinnälliset ja psykologiset menetelmät.

Lue lisää