Hankalia ihmisiä ei ole olemassakaan.

Asenne ratkaisee. Arvostus ratkaisee. Arvostelu katkaisee.

Kun innostuu, niin onnistuu. Kun onnistuu, niin innostuu.

Viime kädessä johdan aina itsestäni käsin ihmisiä.

Tulla kuulluksi ja nähdyksi omana itsenään.

Esimiehelle tarjottava yksilöcoaching

(á 2 h)

Tukitoimet käynnistyvät usein esimiehen omilla tapaamisilla, jolloin linjataan tulevaa prosessia ja kahdenkeskisiä tapaamisia. Mukana suunnittelussa voi olla myös esimiehen oma esimies ja henkilöstöhallinnon edustaja. Joissain tapauksissa esimies on jo ehtinyt purkaa tutkimustulokset omalle henkilöstölleen. 

Alussa esimiescoachingit (4-6 / 10-15 kertaa, tarvittaessa pitempään) toteutetaan kerran viikossa (n. 1-1.5 kk), koska muutoksia tapahtuu lyhyessä ajassa paljon ja osa työntekijöistä ja joskus myös esimies itse suhtautuvat niihin vastentahtoisesti tai kehitystyöhön on vaikeaa tarttua. 

Neljäs tai viiden tapaamiskerta on tarkistuspiste, jolloin istutaan alas siten, että mukana on esimiehen ja konsultin lisäksi henkilöstöhallinnon ihminen sekä oma esimies. Tällöin keskustellaan etenemisestä ja jatkosuunnitelmista ja -toiveista. Tämän tapaamisen jälkeen jatketaan coachingkertaa vielä esimiehen kanssa kahdestaan. 

Myöhemmin prosessin aikana tapaamisia voi olla joka toinen viikko ja prosessin lopulla kerran kuukaudessa. Osa esimiescoachingista voidaan toteuttaa kustannusten karsimiseksi myös puhelimitse, kun konsultti ja esimies jo tuntevat toisensa. 

Coachattavan on myös mahdollista olla yhteydessä virka-aikana sovittujen aikojen välissä, jos hän tarvitsee tiukassa paikassa oman päätöksentekonsa tueksi peilauskaveria. Tällöin etsitään mahdollisimman pikaisesti ainakin lyhyt puhelincoachingaika (30 min. – 1 h), jotta ajankohtainen asia ei ehdi mennä ohi. Käytetty aika vähennetään seuraavasta tapaamisajasta.

Tavoitteena on tukea coachattavaa konkreettisten muutosten tekemiseen niissä asioissa, joita on noussut esille sekä laajemminkin hänen omassa roolissaan. Esimiescoaching auttaa etsimään itselleen luontaisia tapoja toimia omassa tehtävässään sekä vahvistaa rohkeutta kohtaamaan myös vahvoja ihmisiä ja mielipiteitä. Lisäksi kiinnitetään huomiota erilaisten ihmisten oikeanlaiseen kohtaamiseen. 

Sisältö määrittyy aina henkilökohtaisten tarpeiden mukaan, ja tapaamispaikka sovitaan erikseen. 

Haluatko kuulla lisää? Ota yhteyttä!

Valmentaja

Essi Juvakka viestintävalmentaja, psykologi PsM, psykoterapeutti ET, perheterapeutti

Tehnyt esimies-, johtoryhmä- ja työhyvinvointivalmennuksia sekä vuorovaikutus-, viestintä-, asiakaspalvelu-, myynti- ja esiintymistaitovalmennuksia yrityksille, yhteisöille, ammattiliitoille, ministeriöille ja oppilaitoksille 25 vuoden ajan. Antanut myös yksityisvalmennusta ja tehnyt työnohjausta ja coachingia sekä työyhteisöristiriitojen selvittämistä, johtoryhmien ja hallitustyöskentelyn kehittämistä ja uraohjausta. Vetänyt webinaareja, kehittämis- ja virkistyspäiviä ja kick off:eja. Työskentelyssä yhdistyvät viestinnälliset ja psykologiset menetelmät.

Lue lisää