Hankalia ihmisiä ei ole olemassakaan.

Asenne ratkaisee. Arvostus ratkaisee. Arvostelu katkaisee.

Kun innostuu, niin onnistuu. Kun onnistuu, niin innostuu.

Viime kädessä johdan aina itsestäni käsin ihmisiä.

Tulla kuulluksi ja nähdyksi omana itsenään.

Työntekijöiden henkilökohtaiset haastattelut

  • Työntekijöiden henkilökohtaiset haastattelut 
  • luottamuksellinen keskustelu (á 45 min / hlö)

Ennen haastattelua työntekijä vastaa ennakkokyselyyn suoraan työyhteisökonsultin sähköpostiin. Näin konsultti saa arvokasta lisätietoa kunkin ajatuksista sekä toimivista ja kehitettävistä asioista, joita ei uskalleta sanoa muuten ääneen. Konsultti huolehtii vaitiolon toteutumisesta.

Näin sekä työntekijän että esimies voivat koko prosessin ajan luottaa siihen, että henkilökohtaiset asiat ja mielipiteet eivät nouse henkilötasolla esille, vaikka puhutaan tärkeistä teemoista ja työntekijöiden toiveet ja kehitysideat kerrotaan kaikkien tietoisuuteen. 

Haastattelujen jälkeen konsultilla on hyvä ja laaja-alainen kuva siitä, mistä tutkimuksen tulokset kumpuavat, mihin kehittämistyössä tulee keskittyä ja missä asioissa esimies voi kehittää omaa toimintaansa. Jos esimies on purkanut työhyvinvointitutkimuksen tulokset itse, nämä haastattelut tehdään sen jälkeen. 

Usein prosessin edistyessä toteutetaan myös toinen haastattelukierros (30-45 min. / hlö). Ajallisesti tämä ajoittuu usein ennen toista Työyhteisövalmennusta tai prosessin loppupuolella. Näin konsultti kuulee jokaisen henkilökohtaisen näkemyksen prosessin etenemisestä. Aina tämä toinen kerta ei kuitenkaan ole välttämätöntä.

Haluatko kuulla lisää? Ota yhteyttä!

Valmentaja

Valmentanut vuorovaikutus-, viestintä- ja esiintymistaitoa sekä esimies-, johtoryhmä- ja työhyvinvointivalmennuksia yrityksille, yhteisöille ja oppilaitoksille. Antanut myös yksityisvalmennusta ja tehnyt työnohjausta ja coachingia yli 20 vuoden ajan. Valmennuksissa yhdistyvät viestinnälliset ja psykologiset menetelmät.

Lue lisää