Aivojen vuosihuolto, oma hyvinvointi ja jaksaminen

Konkreettinen, käytännönläheinen ja osallistava valmennus / webinaari.

Valmennuksen päähuomio on aivojen kuormituksen nollaamisen taidoissa, omassa jaksamisessa, välineissä ymmärtää ja hallita kriisiä, kaaosta ja tietotulvaa, järkevässä ajankäytössä sekä työn ja vapaa-ajan yhteensovittamisessa. Valmennuksessa käsitellään myös itsensä johtamisen taitoja, unen ja palautumisen tärkeyttä ja keinoja hallita ja madaltaa sisäistä stressiä, joka pitkään jatkuessaan kuormittaa paljon enemmän kuin osaamme ajatella.

Valmennuskokonaisuus sisältää henkilökohtaista pohdintaa sekä kattavat materiaalipaketit osallistujille ja ennakko-, väli- ja jatkotehtävät ja niiden työstämisen.

Materiaali jaetaan osallistujille.

Osuus sisältää myös stressiä ja kuormitusta laskevat syvärentoutukset.

Jos toteutus on etävalmennuksena, se on myös mahdollista taltioida siten, että se on osallistujien katsottavissa esimerkiksi kuukauden ajan, jotta mahdollisimman moni pystyy osallistumaan.

 

Webinaarin tavoitteet 

 • Saada tiedon ja itse tekemisen kautta käytännön työkaluja omaan ja aivojen hyvinvointiin, järkevään ajanhallintaan sekä työn ja vapaa-ajan parempaan yhteensovittamiseen.
 • Luoda ymmärrystä omista hyödyllisistä ja haitallisista toimintatavoista muuttuneessa maailmassa.
 • Vahvistaa osallistujien valmiuksia itsensä johtamisessa ja oppia tunnistamaan tekijöitä ja tilanteita, joissa aivot kuormittuvat, työ ja vapaa-aika aiheuttavat stressiä ja ajanhallinta on koetuksella.
 • Vahvistaa käsitystä omista vahvuuksista ja niiden hyödyntämisestä ja oppia tunnistamaan omat kehitettävät osa-alueet.

Mitä kuuluu hyvinvoinnin pöydälleni muuttuneessa maailmassa?

– miten aivoni voivat, miten jaksan?

Poikkeusoloissa hyvinvointi on poikkeuksellisen tärkeää.

 • Näin annan aivojeni levätä, jätän työt työpaikalle ja hallitsen jatkuvia keskeytyksiä.
 • Taitava työstä irrottautuminen ja palautuminen.
 • Elää, olla ja nauttia – ei suorittaa elämää.

Tärkeimmät asiat elämässä ovat ilmaisia.

Mitä lupaan itselleni? Elänkö vaiko suoritanko elämää?

 • Minä hallitsen aikaa, eikä aika hallitse minua.

Läsnäoloa tässä hetkessä tänään ja nyt.

 • Tärkeys ja kiireellisyys oikeaan järjestykseen. Näin selviän kaaoksessa.
 • Ailahtelevat tunteet. Näin olen itselleni armollinen. Realistinen tavoite ja osatavoitteet.
 • Se, mitä luvataan, tehdään.

Aikatasapaino hyvinvoinnin perustana.

 • Asiat, joihin voin vaikuttaa ja joihin en voi vaikuttaa.
 • Ajankäytön jakaminen työarjessa ja kotona.
 • Omat rajat ja muiden rajojen kunnioittaminen. Kuinka osaan rajata ja sanoa EI?
 • Tyytyväinen työntekijä – oma hyvinvointi.
 • Onnistumisen, riittämättömyyden ja syyllisyyden tunteet.

Välirentoutus

Uni hyvinvoinnin perustana. Uni paras lääke on. Osaanko pysähtyä. Nukunko koiranunta?

 • Mistä tiedän palautuneeni? Miten muutokset vaikuttavat palautumiseeni?
 • Sinisen valon vaarat.
 • Palautuminen terveyden takuuna. 
 • Mitä uni kertoo? Heräilenkö keskellä yötä, aamulla liian aikaisin tai en rauhoitu unille?

Konkretia ja muutostarpeet omassa ajankäytössäni ja kalenterissani.

 • Mitä teen jatkossa toisin? Mistä voin karsia? Mitä painotan työssäni?
 • Työ- ja vapaa-ajan haasteet – yhteensovittamisen mahdollisuus?
 • Taltuta turha kiire ja turhat tehtävät. Anna aivoille mahdollisuus muistaa.

Vahvuuteni ja Kehityskohteeni

Henkilökohtaisen Hyvinvoinnin ja Jaksamisen Työkalupakkini

Loppurentoutus

PS. Haluaisitko sähköpostiin tiedon uusista artikkeleista? Täytä ja lähetä lomake niin pidän sinut ajan tasalla! (Samalla voit ladata pienen matkaoppaan omaan hyvinvointiisi - jos tahdot.)

Osallistava webinaari

Essi järjesti Sairaanhoitajaliiton jäsenille puolentoista tunnin Ajanhallinta-webinaarin joulukuussa 2018. Lisäksi jäsenien oli mahdollista katsoa se tallenteena myöhemmin, jos ei ollut mahdollisuutta osallistua webinaarin livelähetykseen. Webinaariin ilmoittautui 95 jäsentä ja jäseniltä saatu palaute oli erittäin positiivista. Webinaari oli osallistava ja siihen liittyvä ennakkotehtävä auttoi hyödyntämään webinaarin sisällön tehokkaasti. Yhteistyö Essi Juvakan kanssa oli sujuvaa, joustavaa ja lähti asiakkaan tarpeista. Hänen tapansa esiintyä oli selkeää, ja esitys oli yksilöt huomioivaa, vaikka se tapahtuikin verkkoluentona.

Anne Pienimaa, Jäsenpalvelupäällikkö, Suomen sairaanhoitajaliitto ry

Essi Juvakka 
viestintävalmentaja, psykologi PsM, psykoterapeutti ET, perheterapeutti
Puhelin

040 756 7374

Sähköposti
[email protected]
Seuraa

 

Ota yhteyttä
Fill out my online form.
Share This