Mitä kuuluu hyvinvoinnin pöydälleni muuttuneessa maailmassa?

Mitä kuuluu hyvinvoinnin pöydälleni muuttuneessa maailmassa?

Oma jaksaminen, ajanhallinta ja työn ja vapaa-ajan yhteensovittaminen

Konkreettisen ja käytännönläheisen webinaarin päähuomio on omassa jaksamisessa, välineissä ymmärtää ja hallita

kriisiä ja kaaosta, järkevässä ajankäytössä sekä työn ja vapaa-ajan yhteensovittamisessa poikkeusoloissa.

Poikkeusoloissa hyvinvointi on poikkeuksellisen tärkeää. Tärkeimmät asiat elämässä ovat ilmaisia.

Työ voimavarana arki-elämässä – Vapaa-aika voimavarana työelämässä.

Minä hallitsen kriisiä, eikä kriisi hallitse minua. Minä hallitsen aikaa, eikä aika hallitse minua.

Läsnäoloa tässä hetkessä tänään.

 • Tärkeys ja kiireellisyys oikeaan järjestykseen. Näin selviän kaaoksessa.
 • Selkeä päiväjärjestys ja aikataulujen järkevä jakaminen.
 • Ailahtelevat tunteet. Näin olen itselleni armollinen. 
 • Tekeminen ja suunnittelun tasapainoon.
 • Minä etätyön ja lähityön mestarina. 
 • Olen itselleni armollinen. Realistinen tavoite ja osatavoitteet.
 • Se, mitä luvataan tehdään.
 • Näin irrottaudun työstä ja palaudun.

Aikatasapaino hyvinvoinnin perustana.

 • Asiat, joihin voin vaikuttaa ja joihin en voi vaikuttaa.
 • Ajankäytön jakaminen työarjessa.
 • Omat rajat ja muiden rajojen kunnioittaminen. Kuinka osaan rajata ja sanoa EI?
 • Tyytyväinen työntekijä - oma hyvinvointi.
 • Onnistumisen, riittämättömyyden ja syyllisyyden tunteet.

Konkretia ja muutostarpeet omassa ajankäytössäni ja kalenterissani.

 • Mitä teen jatkossa toisin? Mistä voin karsia? Mitä painotan työssäni?
 • Työ- ja vapaa-ajan haasteet - yhteensovittamisen mahdollisuus?
 • Taltuta turha kiire ja turhat tehtävät.
 • Sähköpostien, puhelimen, postien, palaverien ja tehtävien hallinta.

Vahvuuteni ja Kehityskohteeni

Henkilökohtaisen Hyvinvoinnin ja Jaksamisen Työkalupakkini

Loppurentoutus

 

Webinaarin tavoitteet  

 • Saada tiedon ja itse tekemisen kautta käytännön työkaluja omaan hyvinvointiin ja järkevään ajanhallintaan sekä työn ja vapaa-ajan parempaan yhteensovittamiseen. 
 • Luoda ymmärrystä omista hyödyllisistä ja haitallisista toimintatavoista muuttuneessa maailmassa.
 • Oppia tunnistamaan tekijöitä ja tilanteita, joissa työ ja vapaa-aika aiheuttavat stressiä ja ajanhallinta on koetuksella.

Haluatko kuulla lisää? Ota yhteyttä!

Pikavalikko

Valmentaja

Essi Juvakka viestintävalmentaja, psykologi PsM, psykoterapeutti ET, perheterapeutti

Tehnyt esimies-, johtoryhmä- ja työhyvinvointivalmennuksia sekä vuorovaikutus-, viestintä-, asiakaspalvelu-, myynti- ja esiintymistaitovalmennuksia yrityksille, yhteisöille, ammattiliitoille, ministeriöille ja oppilaitoksille 25 vuoden ajan. Antanut myös yksityisvalmennusta ja tehnyt työnohjausta ja coachingia sekä työyhteisöristiriitojen selvittämistä, johtoryhmien ja hallitustyöskentelyn kehittämistä ja uraohjausta. Vetänyt webinaareja, kehittämis- ja virkistyspäiviä ja kick off:eja. Työskentelyssä yhdistyvät viestinnälliset ja psykologiset menetelmät.

Lue lisää