HyvinvointiPysäkki

HyvinvointiPysäkki

Aivojen syyshuolto, oma hyvinvointi ja jaksaminen

Konkreettinen, käytännönläheinen ja osallistava valmennus / webinaari.

Valmennuksen päähuomio on aivojen kuormituksen nollaamisen taidoissa, omassa jaksamisessa, välineissä ymmärtää ja hallita kriisiä, kaaosta ja tietotulvaa, järkevässä ajankäytössä sekä työn ja vapaa-ajan yhteensovittamisessa. Valmennuksessa käsitellään myös itsensä johtamisen taitoja, unen ja palautumisen tärkeyttä ja keinoja hallita ja madaltaa sisäistä stressiä, joka pitkään jatkuessaan kuormittaa paljon enemmän kuin osaamme ajatella.

Valmennuskokonaisuus sisältää henkilökohtaista pohdintaa sekä kattavat materiaalipaketit osallistujille ja ennakko-, väli- ja jatkotehtävät ja niiden työstämisen.

Materiaali jaetaan osallistujille.

Osuus sisältää myös stressiä ja kuormitusta laskevat syvärentoutukset.

Jos toteutus on etävalmennuksena, se on myös mahdollista taltioida siten, että se on osallistujien katsottavissa kuukauden ajan, jotta mahdollisimman moni pystyy osallistumaan.

Aiheesta voidaan halutessa myös kirjoittaa artikkeli.

 

Mitä kuuluu hyvinvoinnin pöydälleni muuttuneessa maailmassa?

– miten aivoni voivat, miten jaksan?

Poikkeusoloissa hyvinvointi on poikkeuksellisen tärkeää.

 • Näin annan aivojeni levätä, jätän työt työpaikalle ja hallitsen jatkuvia keskeytyksiä.
 • Taitava työstä irrottautuminen ja palautuminen.
 • Elää, olla ja nauttia – ei suorittaa elämää.

Tärkeimmät asiat elämässä ovat ilmaisia.

Mitä lupaan itselleni? Elänkö vaiko suoritanko elämää?

 • Minä hallitsen aikaa, eikä aika hallitse minua.

Läsnäoloa tässä hetkessä tänään ja nyt.

 • Tärkeys ja kiireellisyys oikeaan järjestykseen. Näin selviän kaaoksessa.
 • Ailahtelevat tunteet. Näin olen itselleni armollinen. Realistinen tavoite ja osatavoitteet.
 • Se, mitä luvataan, tehdään.

Aikatasapaino hyvinvoinnin perustana.

 • Asiat, joihin voin vaikuttaa ja joihin en voi vaikuttaa.
 • Ajankäytön jakaminen työarjessa ja kotona.
 • Omat rajat ja muiden rajojen kunnioittaminen. Kuinka osaan rajata ja sanoa EI?
 • Tyytyväinen työntekijä - oma hyvinvointi.
 • Onnistumisen, riittämättömyyden ja syyllisyyden tunteet.

Välirentoutus

Uni hyvinvoinnin perustana. Uni paras lääke on. Osaanko pysähtyä. Nukunko koiranunta?

 • Mistä tiedän palautuneeni? Miten muutokset vaikuttavat palautumiseeni?
 • Sinisen valon vaarat.
 • Palautuminen terveyden takuuna. 
 • Mitä uni kertoo? Heräilenkö keskellä yötä, aamulla liian aikaisin tai en rauhoitu unille?

Konkretia ja muutostarpeet omassa ajankäytössäni ja kalenterissani.

 • Mitä teen jatkossa toisin? Mistä voin karsia? Mitä painotan työssäni?
 • Työ- ja vapaa-ajan haasteet - yhteensovittamisen mahdollisuus?
 • Taltuta turha kiire ja turhat tehtävät. Anna aivoille mahdollisuus muistaa.

Vahvuuteni ja Kehityskohteeni

Henkilökohtaisen Hyvinvoinnin ja Jaksamisen Työkalupakkini

Loppurentoutus

 

Webinaarin tavoitteet 

 • Saada tiedon ja itse tekemisen kautta käytännön työkaluja omaan ja aivojen hyvinvointiin, järkevään ajanhallintaan sekä työn ja vapaa-ajan parempaan yhteensovittamiseen.
 • Luoda ymmärrystä omista hyödyllisistä ja haitallisista toimintatavoista muuttuneessa maailmassa.
 • Vahvistaa osallistujien valmiuksia itsensä johtamisessa ja oppia tunnistamaan tekijöitä ja tilanteita, joissa aivot kuormittuvat, työ ja vapaa-aika aiheuttavat stressiä ja ajanhallinta on koetuksella.
 • Vahvistaa käsitystä omista vahvuuksista ja niiden hyödyntämisestä ja oppia tunnistamaan omat kehitettävät osa-alueet.

Haluatko kuulla lisää? Ota yhteyttä!

Pikavalikko

Valmentaja

Essi Juvakka viestintävalmentaja, psykologi PsM, psykoterapeutti ET, perheterapeutti

Tehnyt esimies-, johtoryhmä- ja työhyvinvointivalmennuksia sekä vuorovaikutus-, viestintä-, asiakaspalvelu-, myynti- ja esiintymistaitovalmennuksia yrityksille, yhteisöille, ammattiliitoille, ministeriöille ja oppilaitoksille 25 vuoden ajan. Antanut myös yksityisvalmennusta ja tehnyt työnohjausta ja coachingia sekä työyhteisöristiriitojen selvittämistä, johtoryhmien ja hallitustyöskentelyn kehittämistä ja uraohjausta. Vetänyt webinaareja, kehittämis- ja virkistyspäiviä ja kick off:eja. Työskentelyssä yhdistyvät viestinnälliset ja psykologiset menetelmät.

Lue lisää