Esimiesten Ryhmäcoaching Koronan keskellä

Esimiesten Ryhmäcoaching Koronan keskellä

Esimiesten Ryhmäcoaching Koronan Keskellä

3 x 2 tuntia

 

 1. kerta esimiehen vakuuttavuus, vaikuttavuus ja vuorovaikutuksen uudet haasteet koronan keskellä. 
 2. kerta taitava haasteellisten asioiden puheeksiottamis- ja puuttumistilanteiden hoito (etätyön haasteena) 
 3. kerta esimiehen oma jaksaminen suurimpana työyhteisön ilmapuntarina ja lisäksi otetaan esille juuri tämän ryhmän toiveita, mitä he vielä näkevät tärkeimmiksi juuri nyt käsiteltäviksi aiheiksi. 

 

 • Ryhmäcoaching-webinaari toteutetaan 3 x 2 tunnin kokonaisuutena toivomusten mukaan esimerkiksi 2 viikon tai kuukauden välein.
 • Osallistujien ei tarvitse olla varsinaisessa esimiesvastuussa (myös tiiminvetäjiä / projektinjohtajia mukana).
 • Sisällöllinen päähuomio keskitetään mm. tiimityön haasteisiin ja sitä kautta hankalien tilanteiden purkamiseen, uusien välineiden löytämiseen sekä oman työssäjaksamisen parantamiseen ja työkuorman hallitsemiseen.
 • Työskentelyn alussa linjataan työskentelyn toiveet, tavoitteet ja pelisäännöt yhdessä ryhmän kanssa.
 • Ennen ryhmäcoachingin aloittamista osallistujille toteutetaan coachingiin liittyvistä toiveista ennakkokysely, joka palautetaan luottamuksellisesti ryhmän vetäjälle.
 • Coachingiin sisältyy ennakko- ja välitehtäviä, jotta kehitysprosessi on käynnissä koko työskentelyn ajan.
 • Kerrat voidaan tallentaa esim. 1-2 kuukaudeksi yrityksen käyttöön.
 • Webinaari sisältää kattavan materiaalipaketin osallistujille sekä ennakko-, väli- ja jatkotehtävät ja niiden työstämisen.
 • Ryhmäcoachingin maksimiosallistujamäärä mietitään erikseen.

 

Haluatko kuulla lisää? Ota yhteyttä!

Pikavalikko

Valmentaja

Essi Juvakka viestintävalmentaja, psykologi PsM, psykoterapeutti ET, perheterapeutti

Tehnyt esimies-, johtoryhmä- ja työhyvinvointivalmennuksia sekä vuorovaikutus-, viestintä-, asiakaspalvelu-, myynti- ja esiintymistaitovalmennuksia yrityksille, yhteisöille, ammattiliitoille, ministeriöille ja oppilaitoksille 25 vuoden ajan. Antanut myös yksityisvalmennusta ja tehnyt työnohjausta ja coachingia sekä työyhteisöristiriitojen selvittämistä, johtoryhmien ja hallitustyöskentelyn kehittämistä ja uraohjausta. Vetänyt webinaareja, kehittämis- ja virkistyspäiviä ja kick off:eja. Työskentelyssä yhdistyvät viestinnälliset ja psykologiset menetelmät.

Lue lisää