Hankalia ihmisiä ei ole olemassakaan.

Asenne ratkaisee. Arvostus ratkaisee. Arvostelu katkaisee.

Kun innostuu, niin onnistuu. Kun onnistuu, niin innostuu.

Viime kädessä johdan aina itsestäni käsin ihmisiä.

Tulla kuulluksi ja nähdyksi omana itsenään.

Johtoryhmä ja hallitustyöskentely

Tukitoimien räätälöinti ja vaikuttavuus.

Moduleista rakentuu vaikuttava ja todellisia muutoksia tuottava kokonaisuus, joihin sekä johtoryhmän / hallituksen jäsenet että toimitusjohtaja / puheenjohtaja ovat tyytyväisiä. 

Moduleista on myös mahdollista räätälöidä kuhunkin tilanteeseen ja sen vaikeusasteeseen sopiva kokonaisuus, jossa toteutetaan enemmän tai vähemmän moduleita. Ne voidaan ostaa erikseen tai yhdessä. Parhaisiin tuloksiin päästään kuitenkin toteuttamalla kaikki modulit jossain laajuudessa ja seuraamalla tilanteen kehittymistä mahdollisimman pitkään, vaikka harvakseltaan. 

Esimerkkejä onnistuneista toteutuksista 

Case I

Johtoryhmä tapasi niin harvoin kuin mahdollista, ja toimitusjohtaja peruutti tapaamisia muutaman tunnin varoitusajalla. Asioita junailtiin tapahtumaan, vaikka johtoryhmä ei ollut asiasta päättänyt ja pöytäkirjaan ilmestyi kirjauksia, joista ei kokouksissa oltu päätetty. Kukaan ei kuitenkaan uskaltanut irtisanomisen uhalla ilmoittaa niistä eteenpäin. Johtoryhmän jäsenillä oli vahva epäilys, että toimitusjohtaja käyttää yrityksen varoja väärin, omiin tarkoituksiinsa. Myös firman luottokorttilaskut olivat välillä outoja, mutta niihin ei uskallettu puuttua. Työskentelyn alku kangerteli, sillä toimitusjohtaja suhtautui prosessiin ajojahtina. Hänen oli koko oman työhistoriansa aikana ollut erittäin vaikea luottaa ihmisiin. Tämän havainnon hän myönsi coachingissa kolmen kuukauden jälkeen. Johtoryhmäläiset olivat iloisia, että asioista viimein puhuttiin ja niihin saatiin muutoksia. 6 kuukauden toimitusjohtajan coachingin aikana hän pehmeni ymmärtämään oman työskentelytapansa vaikutus muihin. Parannus entiseen oli huima, kun johtoryhmä pääsi viimein työskentelemään toivotusti. Toimitusjohtajan tekemisistä löytyi kuitenkin vakavia puutteita ja väärinkäytöksiä ja hän teki henkilökohtaisen päätöksen irtisanoutua prosessin loppupuolella. Kun uusi toimitusjohtaja astui paikalle, johtoryhmän työskentely oli saatu kuntoon ja hänen oli vanhoista sotkuista huolimatta helpohkoa astua edellisen saappaisiin, vaikka vanhoja asioita jouduttiinkin läpikäymään jonkin aikaa. Uudelle toimitusjohtajalle tarjottiin coachingia 6 kertaa ja sen lisäksi toteutettiin vielä yksi valmennus ja hallituksen jäsenten loppuhaastattelut. Prosessin johdosta suuren yrityksen koko työilmapiiri koheni merkittävästi.


Case II

Johtoryhmän henkilösuhteet olivat hyvin vaikeat ja ennakkoluuloiset. Kyräilyä ilmeni julkisesti ja pinnan alla. Jokainen koki olevansa ei-tervetullut johtoryhmän tapaamisiin. Varsinkin sihteerin ja puheenjohtajan välit olivat hyvin vaikeat, eikä keskinäistä arvostusta ollut. Toimitusjohtaja otti liittolaisikseen talousjohtajan ja henkilöstöjohtajan ja puski omat ideansa läpi väkisin. Äijävoimalla pyrittiin jyräämään eteenpäin, ja toimitusjohtaja piti tilannetta itselleen suotuisana. Moni oli lähdössä firmasta pois ja katseli uusia työmahdollisuuksia, vaikka yritys menestyi hyvin ja omat bonukset olivat kunnossa. Toimitusjohtajan kanssa työskenneltiin coachingin merkeissä jopa 1.5 vuotta, aluksi kaksi kertaa viikossa. Loppuvaiheessa tapaamisia oli joka toinen viikko tai kerran kuukaudessa. Osa coachingista toteutettiin puhelimessa. Yhteensä tapaamisia oli 40 kertaa. Lisäksi johtoryhmälle järjestettiin kolme valmennusiltapäivää ja kukin työntekijä haastateltiin kaksi kertaa. Toimitusjohtaja muuttui prosessin aikana huomattavasti pidetymmäksi, sillä hän huomasi aikaisemman epävarmuutensa johtaneen ylimielisyyteen ja pörhistelyyn. Työntekijät näkivät johtoryhmän välien huomattavan paranemisen. Muutos näkyi kokonaisvaltaisena työtyytyväisyyden nousuna koko yrityksessä: yrityksen tulos parani samalla merkittävästi, ja ihmiset viestittivät olevansa työpäivien aikana selvästi tuotteliaampia. Toimitusjohtaja opetteli arvostamaan muiden mielipiteitä. Samalla johtoryhmän jäsenten oma asenne muuttui. Prosessin päättyessä johtoryhmän työskentelylle annettiin arvosana 9- aikaisemman 6- tilalta. Tilanne on pysynyt kiitettävällä tasolla jo reilut 3 vuotta.


Case III

Haluatko kuulla lisää? Ota yhteyttä!

Valmentaja

Essi Juvakka viestintävalmentaja, psykologi PsM, psykoterapeutti ET, perheterapeutti

Tehnyt esimies-, johtoryhmä- ja työhyvinvointivalmennuksia sekä vuorovaikutus-, viestintä-, asiakaspalvelu-, myynti- ja esiintymistaitovalmennuksia yrityksille, yhteisöille, ammattiliitoille, ministeriöille ja oppilaitoksille 25 vuoden ajan. Antanut myös yksityisvalmennusta ja tehnyt työnohjausta ja coachingia sekä työyhteisöristiriitojen selvittämistä, johtoryhmien ja hallitustyöskentelyn kehittämistä ja uraohjausta. Vetänyt webinaareja, kehittämis- ja virkistyspäiviä ja kick off:eja. Työskentelyssä yhdistyvät viestinnälliset ja psykologiset menetelmät.

Lue lisää