Hankalia ihmisiä ei ole olemassakaan.

Asenne ratkaisee. Arvostus ratkaisee. Arvostelu katkaisee.

Kun innostuu, niin onnistuu. Kun onnistuu, niin innostuu.

Viime kädessä johdan aina itsestäni käsin ihmisiä.

Tulla kuulluksi ja nähdyksi omana itsenään.

Työnohjaus

Työnohjaus on työhön liittyvää oppimista edistävä ja organisaation toimintaa kehittävä luottamuksellinen työskentelymenetelmä. Se on useamman tapaamiskerran oppimisprosessi, jossa valmentaja/psykologi ja työnohjattava/t keskustelevat avoimesti ja luottamuksellisesti työhön ja työyhteisöön liittyvistä asioista ja kokemuksista ja jäsentävät eri näkökulmia. Työnohjauksen tavoitteena on löytää ratkaisuja työn sujuvuuden parantamiseksi, kuormittavuuden vähentämiseksi ja oman ammattillisen oppimisen edistämiseksi.

Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä, joka tapahtuu koulutetun psykologin avulla. Se on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä. Se sopii kaikille, jotka haluavat oppia ja kehittyä omassa työssään. Työnohjausta voidaan antaa yksilölle, ryhmälle tai koko työyhteisölle. Se sopii erilaisille organisaatioille toimialasta riippumatta. Työnohjauksessa yhdistävänä tekijänä ovat työ ja työyhteisö. Ohjattavat voivat tehdä samassa tiimissä samaa tai eri työtä. He voivat työskennellä myös samanlaisissa työtehtävissä, mutta eri tiimeissä. Työnohjausryhmä voidaan myös koota saman alan ammattilaisista eri työpaikoilta. 

Työnohjaus muodostuu useamman tapaamiskerran prosessista, tapaamisten välillä tapahtuvasta oppimisesta ja mahdollisista tehtävistä. Tapaamisissa käydään läpi työhön liittyviä kokemuksia ja ajankohtaisia asioita. Tapaamiskerroille sekä vetäjä että osallistuja/t tuovat asioita käsittelyyn. 

Työnohjaukselle on hyvä antaa riittävästi aikaa. Jokainen työnohjattava päättää itse, miten paljon on valmis asioistaan puhumaan ja tätä kunnioitetaan koko prosessin aikana. Tapaamiset sovitaan tarpeen mukaan viikon tai jopa kuukauden välein. Osa tapaamisista voidaan toteuttaa myös puhelimessa.  

Psykologi katsoo asioita ulkopuolisen silmin ja toimii työnohjattavien tukena kaikissa vastaantulevissa tilanteissa. Hän auttaa kysymyksillään ohjattavaa/ia löytämään omia ratkaisuja työn sujuvuuden parantamiseksi. Työnohjaus auttaakin parantamaan työn laatua ja tehokkuutta sekä kokonaisvaltaista työtyytyväisyyttä. Myös työssä jaksaminen paranee, kun omien kokemusten jakaminen vahvistaa sisäistä voimantunnetta ja jokainen osallistuja saan omasta kuormastaan purettua tärkeitä asioita käsittelyyn. Työnohjaus parantaa myös työyhteisön ilmapiiriä, poissaolot vähenevät ja esimiestyö ja johtaminen kehittyvät.

Haluatko kuulla lisää? Ota yhteyttä!

Valmentaja

Essi Juvakka viestintävalmentaja, psykologi PsM, psykoterapeutti ET, perheterapeutti

Tehnyt esimies-, johtoryhmä- ja työhyvinvointivalmennuksia sekä vuorovaikutus-, viestintä-, asiakaspalvelu-, myynti- ja esiintymistaitovalmennuksia yrityksille, yhteisöille, ammattiliitoille, ministeriöille ja oppilaitoksille 25 vuoden ajan. Antanut myös yksityisvalmennusta ja tehnyt työnohjausta ja coachingia sekä työyhteisöristiriitojen selvittämistä, johtoryhmien ja hallitustyöskentelyn kehittämistä ja uraohjausta. Vetänyt webinaareja, kehittämis- ja virkistyspäiviä ja kick off:eja. Työskentelyssä yhdistyvät viestinnälliset ja psykologiset menetelmät.

Lue lisää